...

Ook u hebt allicht een aantal patiënten die in deze zomermaanden op vakantie gaan naar één of andere Europese bestemming. De kans bestaat dan dat de locatie in kwestie bij hun terugkomst is ingekleurd als een zogenaamde 'rode zone'. In dat geval moeten zij in verplichte quarantaine gaan. Dat geldt zelfs als de vakantiebestemming nog niet rood (of oranje) kleurde bij hun vertrek.Wat houdt het precies in? Op het moment dat uw patiënt terugkeert uit een rode zone, moet hij bij zijn terugkeer in België vooreerst onmiddellijk in zelfisolatie gaan. Hij moet u bovendien (als huisarts) contacteren, waarbij hij zijn reisgeschiedenis vermeldt zodat een test kan worden uitgevoerd. In afwachting van die test moet uw patiënt thuis in quarantaine blijven. Is de test negatief, dan moet hij nog steeds thuis in quarantaine blijven. Ten vroegste vijf dagen na de eerste test (en negen dagen na zijn terugkeer) kan er een tweede test gebeuren. Is deze test ook negatief, dan hoeft uw patiënt niet langer in quarantaine te blijven. De quarantaine wordt gestopt 14 dagen na het verlaten van het risicogebied (of ten vroegste 10 dagen na het verlaten van het risicogebied, op voorwaarde dat er een tweede negatieve test op dag 9 gebeurde).Test uw patiënt positief op Covid-19 bij de eerste test, dan moet hij minstens 7 dagen in zelfisolatie blijven en de instructies volgen van zijn huisarts die zijn gezondheid verder zal opvolgen. De contactopvolgers zullen hem dan contacteren om zijn nauwe contacten in kaart te brengen en verder op te volgen. Weet overigens dat u als huisarts, zelfs bij een negatieve test, geen attest mag afleveren dat uw patiënt coronavrij is. U kunt enkel eventueel attesteren dat het klinisch onderzoek zonder bijzonderheden is, dat de patiënt geen symptomen vertoont die kunnen wijzen op Covid-19 en/of dat het testresultaat negatief is.Passenger Locator Form invullenWie terugkomt uit vakantie moet binnen de 48 uur voor aankomst in België ook een Passenger Locator Form invullen. Dit formulier kan online worden ingevuld waarna de reiziger een QR-validatiecode per e-mail ontvangt. Komt uw patiënt terug uit een rode zone, dan zal die een sms ontvangen met de vraag om zich te isoleren en contact op te nemen met een arts. Hij ontvangt ook nog een tweede sms met een ticket waarmee uw patiënt deze test kan laten uitvoeren. Een uitzondering op die regel geldt als een reiziger minder dan 48 uur in het buitenland was. In dat geval moet het formulier niet ingevuld worden. Deze uitzondering geldt echter niet voor wie met het vliegtuig of de boot reist.SanctiesWie zich niet houdt aan de regels rond de verplichte quarantaine kan bestraft worden met boetes tot 4.000 euro en een gevangenisstraf tot zes maanden. Ook bij een niet-invullen van het Passenger Locator Form riskeert men een boete.Hoe u zich als arts dient te gedragen vindt u terug in de verschillende links opgenomen in volgend advies van de Orde der artsen: https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/covid-19-meldingsplicht-door-de-arts-bij-terugkeer-van-een-patient-uit-een-rode-zone.