Beginnende huisartsen vinden er informatie over startersmodaliteiten, belastingaangifte, verloning, premies, sociale bescherming, allerlei rechten en plichten,...

Tal van experten staan er de hele voormiddag klaar met raad en daad. Elke bezoeker krijgt ook een startersbox mee met onder meer handige informatie, gadgets en de Startersgids voor artsen in opleiding.

De deuren gaan open om 8u30. Na het welkomstwoord volgen uiteenzettingen over wat te ondernemen na de stage, de juridische organisatie van de huisartsenpraktijk, het elektronisch voorschrift, eGMD, eFact en eAttest, het sociaal statuut van de startende huisarts, Impulseo en andere premies, fiscale tips & tricks. Afsluiter vormt de voorstelling van de organisatie Arts in Nood. Na afloop biedt het Vas een healthy walking lunch aan.

Zaterdag 17 november 2018 vanaf 8u30, Blue Point, Filip Wolliotstraat 9, 2600 Berchem (Antwerpen)

Deelname is gratis, mits voorafgaande inschrijving vóór 14 november 2018.

Beginnende huisartsen vinden er informatie over startersmodaliteiten, belastingaangifte, verloning, premies, sociale bescherming, allerlei rechten en plichten,...Tal van experten staan er de hele voormiddag klaar met raad en daad. Elke bezoeker krijgt ook een startersbox mee met onder meer handige informatie, gadgets en de Startersgids voor artsen in opleiding.De deuren gaan open om 8u30. Na het welkomstwoord volgen uiteenzettingen over wat te ondernemen na de stage, de juridische organisatie van de huisartsenpraktijk, het elektronisch voorschrift, eGMD, eFact en eAttest, het sociaal statuut van de startende huisarts, Impulseo en andere premies, fiscale tips & tricks. Afsluiter vormt de voorstelling van de organisatie Arts in Nood. Na afloop biedt het Vas een healthy walking lunch aan.