...

Als vrije beroeper ben je wettelijk verplicht om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Dat is verplicht vanaf de eerste dag van de zelfstandige activiteit, zegt Nicolas Maes van Zenito sociaal verzekeringsfonds: "Daardoor verwerf je sociale rechten, zoals pensioen, kinderbijslag, terugbetaling van gezondheidszorgen, uitkeringen bij moederschap of arbeidsongeschiktheid die langer duurt dan één maand, of bij gedwongen stopzetting, bijvoorbeeld wegens brand. "De sociale bijdragen die je moet betalen, worden berekend op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen: "Dat zijn dus de bruto beroepsinkomsten minus de beroepskosten. De sociale bijdragen zijn zelf trouwens ook fiscaal aftrekbaar als beroepskost." Het netto belastbaar beroepsinkomen wordt vastgesteld door de belastingadministratie: "Dat betekent dat het twee tot drie jaar duurt voor het gekend is. Daarom betaal je eerst een voorlopige bijdrage. Achteraf wordt die bijdrage geregulariseerd op basis van het werkelijke inkomen. Om onaangename verrassingen te voorkomen, kan je er ook voor kiezen om, in plaats van de wettelijke minimumbijdrage, meteen bijdragen te betalen op een raming van je werkelijke inkomen."De sociale bijdragen zijn per kwartaal verschuldigd. Je moet steeds een volledige bijdrage betalen, zelfs als je halverwege of op het einde van het kwartaal start. "Het is dus het voordeligst om te starten aan het begin van een kwartaal", zegt Nicolas Maes. Het bedrag van de sociale bijdrage schommelt rond de 22% van je netto belastbaar inkomen: " Wie nu van start gaat als arts, betaalt het eerste jaar 20,50%, het tweede jaar 21% en het derde jaar opnieuw 20,50%. Door de taxshift wordt het bijdragepercentage de komende jaren immers geleidelijk verlaagd." Op het deel van je inkomsten dat 56.182,45 euro overschrijdt, betaal je 14,16%. Op het deel van je inkomen dat 82.795,17 euro overschrijdt, ben je geen bijdragen meer verschuldigd.De minimum kwartaalbijdrage voor startende zelfstandigen bedraagt 693,14 euro in het eerste volledige jaar, 710,04 euro in het tweede jaar en 726,94 euro in het derde jaar. De maximale kwartaalbijdrage bedraagt 4.118,40euro.Hou er ook rekening mee dat, wanneer je geen volledig kalenderjaar actief bent, je inkomen naar een jaarinkomen wordt omgerekend, zegt Nicolas Maes: "Start je op 1 april en verdien je dat jaar 15.000 euro, dan zal je inkomen omgezet worden naar een jaarinkomen van 20.000 euro. Je bent dat eerste jaar dan drie kwartaalbijdragen verschuldigd, waarbij één kwartaalbijdrage overeenstemt met één vierde van 20,50% van 20.000 euro." Je moet je ook aansluiten bij een ziekenfonds. Daarvoor heb je een attest nodig van het sociale verzekeringsfonds: "Via het ziekenfonds ben je verzekerd voor de gezondheidszorgen, de zogenaamde grote en kleine risico's. Bij arbeidsongeschiktheid heb je na dertig dagen recht op een uitkering. Het bedrag is forfaitair en varieert naargelang je gezinssituatie." En wat met uw pensioen? "Dat wordt berekend in functie van het aantal jaren dat je hebt gewerkt en de inkomsten waarop de sociale bijdragen berekend werden." Het is altijd mogelijk om een persoonlijke raming van je pensioenrechten te laten maken, bijvoorbeeld bij Zenito. "Dat is echter pas zinvol op het einde van je loopbaan, omdat dan pas de nodige gegevens beschikbaar zijn om een betrouwbare raming te maken."Daarnaast verdient het zeker aanbeveling om je bijkomend te verzekeren tegen risico's, zegt Nicolas Maes: "Zo kan je een verzekering sociaal vrij aanvullend pensioen (VAPZ) afsluiten, of een verzekering gewaarborgd inkomen, een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT), een hospitalisatieverzekering of een verzekering gewaarborgd inkomen. Een loopbaan loopt niet in rechte lijn, er kan onderweg vanalles gebeuren, en het is belangrijk daarop te anticiperen. Wij noemen dat een sociaal businessplan." Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ): www.rsvz-inasti.fgov.bewww.mypension.behttp://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsenwww.startersgps.be/artswww.sociaalbusinessplan.be