...

We hebben afgesproken om 10 uur. Aan het koffieapparaat in de kantoren van Start it@kbc vinden de partners elkaar. "Pridiktiv is de uitkomst van een grootschalige bevraging, in het kader van een vorige werkervaring, over wearables in woonzorgcentra", steekt CEO Jeroen De Backer van wal. "Daaruit kwamen, misschien een beetje tegen de verwachtingen in, helemaal geen technologische bemerkingen. Maar wel dat het zorgpersoneel met drie grote problemen op de werkvloer worstelt. Namelijk: veel administratieve rompslomp, onvoldoende tijd om collega's te briefen over patiënten en een tekort aan juiste gegevens om zo accuraat mogelijke zorg te verlenen."Daarop kwamen de oprichters op het idee om een digitaal platform voor smartphone, tablet én desktop te ontwikkelen dat al deze informatie samenbrengt. Jeroen De Backer: "Vandaag de dag gebruiken verpleegkundigen tijdens hun workflow nog steeds een stapel papier. De taken, de uit te voeren metingen en de medicatielijsten worden voor hun ronde afgedrukt. Tijdens hun rondes worden complicaties, registraties, notities, enz. op papier genoteerd. Om vervolgens alle belangrijke data na de sessie weer in te geven op de computer. Een omslachtig proces, en door alleen gebruik te maken van dergelijke basisinstructies op papier kan er niet snel ingespeeld worden op onverwachte omstandigheden."De oplossing die Pridiktiv aanbiedt, laat verpleegkundigen toe om alle data van een patiënt in een oogopslag te raadplegen. Daarvoor maakt de gebruiker zich eerst bekend met zijn elektronische identiteitskaart. Vervolgens neemt hij het device - tablet of smartphone - mee tijdens zijn of haar ronde. Het opvolgen van het gewicht, consulteren van belangrijke parameters, nalezen van notities gebeurt daardoor rechtstreeks bij de patiënt, wat de kans op fouten verkleint. Pridiktiv integreert ook sensorsignalen van onder meer bloeddruk- en suikerspiegelmeters om patiënten nauwkeuriger te kunnen opvolgen en zo proactief (cf. de naam Pridiktiv) problemen op te sporen. Jeroen De Backer: "Vraag ik aan mijn bejaarde tante of alles goed gaat, dan antwoordt zij altijd 'ja'. Maar objectieve parameters kunnen wel eens iets heel anders beweren."Het is zo dat hoe langer een patiënt in het systeem zit, hoe beter ons algoritme erop afgestemd geraakt", legt developer Sam Verschueren uit. "In het begin zal dat algoritme bijvoorbeeld altijd aangeven wanneer de bloeddruk bij een bepaalde patiënt te hoog is. Daarop kan de verpleegkundige ingeven dat dit normaal is, behalve natuurlijk als er een plotse daling of stijging optreedt."Volgens wens van de opdrachtgever kan Pridiktiv ook verschillende wetenschappelijk onderbouwde testen in het systeem integreren zoals een depressietest, Alzheimertest en pijntest. Op die manier kan de verpleegkundige inspelen op onverwachte omstandigheden en snel actie ondernemen als het resultaat van de test alarmerend is. In de eerste plaats mikt Pridiktiv op zorgpersoneel in woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties. Momenteel loopt een pilootproject in een woonzorgcentrum van Senior Living Group in Wallonië, in februari start een test met Zorgbedrijf Antwerpen. "Het is niet de bedoeling om de rol van de verpleegkundige over te nemen", benadrukt Jeroen De Backer. "Ons doel is ervoor te zorgen dat zorg hun belangrijkste opdracht is en niet administratie. Uit de eerste testen is gebleken dat de administratieve last van zorgpersoneel met twee derde vermindert en de trainingstijd met 85%!" "Wat wij doen is mogelijke rode vlagjes signaleren", pikt Sam Verschueren in, "maar het is nog steeds aan de verpleegkundige om hier alert voor te zijn." Waar past de eigen huisarts tot slot in het plaatje? Jeroen De Backer: "Die wordt er, zoals bij de klassieke gang van zaken, bij gehaald wanneer de verpleegkundige een vaststelling doet waarvoor zijn hulp nodig is. Het staat hem ook vrij om voor of tijdens een bezoek de beschikbare gegevens op het digitale platform te raadplegen."TelemetrieRecent kreeg de start-up een subsidie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio, vroeger IWT) van 196.000 euro. Met die subsidie wil Pridiktiv de artificiële intelligentie rond het platform verder uitbouwen. Zo werkt de start-up binnen het platform aan een toepassing om de medische geschiedenis en de biometrische-, psychologische- en omgevingsdata van residenten te kunnen analyseren, en zo zorgpersoneel vroegtijdig te kunnen verwittigen bij een probleem. "Voor de evaluatie van het algoritme laten we ons bijstaan door een team van huisartsen, een gerontologe en verpleegpersoneel. "In de toekomst hoopt de start-up haar telemetrieambities verder te kunnen benutten. Thomas Van der Auwermeulen (Product manager) legt uit: "De toepassingen gaan veel breder dan ouderenzorg. Zo is er interesse vanuit de topsportwereld om ploegartsen de prestaties van sportploegen vanop afstand te laten volgen . Deze technologie kan ook ingezet worden door farmaspelers die hun klinisch validatieproces willen opvolgen, of door ziekenhuizen die een overkoepelend platform wensen voor hun datasilo's van verschillende ziektebeelden. Maar dat is nog toekomstmuziek. Vandaag ligt onze focus echter op ouderenzorg en willen we zorgpersoneel ontlasten van administratie, zorginstellingen efficiëntiewinst laten boeken én meer kwaliteit bieden voor patiënten."