...

Peilingen wezen uit dat 45% tot 50% van de vrouwelijke geneeskundestudenten aan Amerikaanse universiteiten te maken krijgen met onaangepast seksueel gedrag vanwege stafleden of faculteitsmedewerkers. In de wetenschappen en bij de ingenieurs varieerden de cijfers tussen 20% en 42%. Hoewel de artsen de kroon spannen, gooit het hele spectrum dus wel hoge ogen.Extra factorenAan de hand van meer dan 30 jaar onderzoeksresultaten sommen de auteurs van het rapport de factoren op die seksueel grensoverschrijdend gedrag bevorderen: het risico is groter in middens waar mannen de plak zwaaien, waar het gedrag vanuit de organisatie getolereerd wordt, waar hiërarchische verhoudingen en/of afhankelijkheid tussen de echelons zeer uitgesproken zijn, en waar de opleiding mensen isoleert.In de geneeskunde komen daar nog een aantal extra factoren bij. Bijvoorbeeld, het idee dat 'lijden' deel uitmaakt van het parcours. De opleiding in de geneeskunde is zwaar, met lange werkuren, een forse werklast en onderbroken maaltijden of slaap. Door de complexiteit van de opleiding geneeskunde kunnen diensthoofden ook niet altijd een oogje in het zeil houden om jonge collega's tegen uitwassen te beschermen. En het feit dat jonge artsen soms dag en nacht in het ziekenhuis aanwezig zijn, maakt de zaken niet eenvoudiger.Geen plaats voor watjesKlacht indienen ligt gevoelig, zo stelt het NASEM-rapport verder vast. In een professioneel midden waar geen plaats is voor watjes, vinden artsen (in opleiding) dat ze maar tegen een stootje moeten kunnen en voor zichzelf moeten opkomen. Net omdat rapportering moeilijk aanvaard wordt, is het risico van represailles is reëel.En toch: vrouwen die seksueel belaagd worden, hebben vaker stoornissen zoals angst, depressie, stress en middelenmisbruik. Hun studieresultaten zijn navenant, met een verhoogd risico van drop-out.De NASEM richt dan ook een warme oproep tot wie binnen de opleidingsstructuren het beleid voert: stel nultolerantie tegenover seksueel grensoverschrijdend gedrag duidelijk. Het aanbieden van discrete aangiftemodaliteiten is een andere efficiënte maatregel. Ten slotte nog een laatste aandachtspunt: LBGT-personen hebben een hoger risico om slachtoffer te worden.Bron: N Engl J Med. 2018 Sep 12. doi: 10.1056/NEJMp1809846. [Epub ahead of print]