...

EBMPracticeNet verzamelt richtlijnen van verschillende Belgische organisaties alsook van de Finse wetenschappelijke huisartsenvereniging Duodecim. Een aantal van deze richtlijnen zijn niet in België toepasbaar zonder aanpassingen. Nekpijn is een veel voorkomende problematiek in de huisartsenpraktijk waarover geen recente Belgische richtlijnen beschikbaar waren. Veel patiënten met nekpijn voelen zich niet bekwaam om hun dagelijkse activiteiten voort te zetten. Dit kan de ziekteduur verlengen wat een belangrijke maatschappelijke en economische impact heeft. Haio's dr. Kristien Willems en dr. Anouk Dieleman bogen zich over het probleem en werkten praktische richtlijnen uit voor de Belgische huisartsenpraktijk.Rust roest Dr. Willems ging na wat aangeraden wordt bij nekpijn: rust of activiteit. Rust roest, is de conclusie. Het is beter om bij gelokaliseerde nekpijn de activiteiten voort te zetten. De aanpak van verslechterende factoren is wel belangrijk, zo is het juiste hoofdkussen essentieel en veel naar boven kijken uit den boze. Ze onderzocht ook de rol van medicatie. Pijnmedicatie hoeft niet bij nekpijn, maar is wel aan te bevelen als de pijn verhindert om actief te zijn. Dr. Anouk Dieleman ging het nut van beeldvorming na. Radiologie van de cervicale wervelkolom is bij niet-traumatische nekpijn meestal overbodig. Verder bekeek ze hoe kinesitherapie optimaal ingeschakeld kan worden. Voor kinesitherapie is een multimodale behandeling nuttig: de patiënten moeten zowel oefentherapie als manuele therapie krijgen.Implementatie van de richtlijn Op basis van de bestudeerde literatuur en in samenspraak met een preventieadviseur werd de patiëntenfolder 'Wat kan u zelf doen bij nekpijn?' ontwikkeld door dr. Willems. In de opleidingspraktijk werd een patiëntenbevraging over leesbaarheid, vormgeving en inhoud uitgevoerd. Het doel van de folder is om patiënten te motiveren tot het behoud van dagelijkse activiteiten, mits een vroegtijdige aanpak van verslechterende factoren. De hoop is dat deze folder kan bijdragen aan een daling van het absenteïsme bij nekpijn. Dr. Dieleman heeft de aanbevelingen afgetoetst bij kinesisten en huisartsen, zodat iedereen achter hetzelfde beleid staat voor de patiënt. Ze heeft daarbij uitgewerkt wat op een kinesitherapievoorschrift moet staan. Dit voorschrift werd geprogrammeerd in het elektronisch medisch dossier. Er werd een praktijk protocol uitgewerkt en een interdisciplinaire samenwerking opgestart met de kinesitherapeuten op basis van de sociale kaart. De geadapteerde richtlijn zal gepubliceerd worden op EBMPracticeNet en zal via de Evidence Linker beschikbaar zijn vanuit het elektronisch medisch dossier.