...

"Eigenlijk hebben we van de nood een deugd gemaakt", stelt Robben - vooral bekend als baas van eHealth en de Kruispuntbank. "De regering wilde 20 à 30 procent besparen op de uitgaven voor ICT. Je kunt dan stoppen te investeren in je businesstoepassingen. Of je kunt proberen te besparen op de infrastructuur."Het is dat laatste geworden. Federale en Programmatorische Overheidsdiensten, en verschillende andere diensten van de overheid, staken de koppen tezamen. "Vroeger beheerde ieder zijn eigen infrastructuur met een server die berekend was op piekcapaciteit. Nu maken we één zo'n storage area network met gemeenschappelijke infrastructuur", aldus Frank Robben. Ook het Riziv, bijvoorbeeld, zet stappen naar de g-Cloud, lezen we op gcloud.belgium.be.En dat levert heel wat besparingen op. "Er zijn maar vier datacenters meer in plaats van veertig. Niet iedereen werkt op hetzelfde moment tegen piekcapaciteit - dat alleen al levert een schaalvoordeel op. Maar je hebt bovendien veel minder mensen nodig om de apparatuur in de gaten te houden, terwijl de data centers 24/7 draaien. Het aantal mensen dat toepassingen superviseert, hebben we van 85 teruggebracht naar 15. We hebben IT'ers tekort. We hebben niemand ontslagen. We kunnen die mensen nu veel nuttiger inzetten.""Vroeger had je wel zestig contracten per firma die zaken aanlevert - Microsoft, IBM, Oracle... Daar hebben we nu maar een van nodig. En daar krijg je dan een grotere volumekorting op. We zetten er bovendien op in om alles op een open source-platform te brengen.""Het resultaat is tamelijk spectaculair. De kost van de SAN's hebben we op twee jaar met 40 procent kunnen drukken. De kost van de rekencapaciteit ('compute') is met 12 procent gedaald." Niet te verwonderen dat de G-Cloud onlangs de grote winnaar was van de Agoria eGov Awards 2016.De G-Cloud is zeker niet het werk van Frank Robben alleen - alle IT-managers van de overheid hebben er hun schouders onder gezet. Maar er was wel een crisis voor nodig om iedereen achter het concept te krijgen. "Ik had het idee vroeger ook al geopperd maar toen hing men nogal vast aan de autonomie. Ondertussen hebben we een goede governance-structuur kunnen opzetten."De board bepaalt onder meer wie welke services levert: storage, compute, security, platform,... as a service. 'As a service' wil zeggen dat een dienst voor die zaken geen eigen infrastructuur uitbouwt en beheert, maar dat hij de capaciteit van de gemeenschappelijke infrastructuur gebruikt. De betrokken dienst en hebben alleen nog gebruikerskosten en geen investeringskosten meer.Voor Robben moet het mogelijk zijn dat verschillende overheden - ook de Gemeenschappen en Gewesten, en gemeentebesturen - aansluiten bij de G-Cloud. Het model kan als inspiratie dienen voor bijvoorbeeld de ziekenhuissector "Waarom zou ieder ziekenhuis twee datacenters moeten hebben? Waarom zouden de ziekenhuizen niet investeren in een gezamenlijke cloud?"De privésector kan volgens Robben in dat model een belangrijker input hebben dan leverancier van software of hardware. "Ik ben er nooit voorstander van geweest dat de overheid gezondheidsgegevens centraliseert. Maar een andere zaak is om gegevens in de cloud te stockeren, waar wie ze nodig heeft eraan kan - uiteraard met strikte bewaking van de toegang."Dat wil niet zeggen dat je vertrouwelijke gegevens in de publieke cloud opslaat. "De open cloud is goedkoper want daar speelt het schaalvoordeel nog meer - maar die mogelijkheid kun je alleen gebruiken voor niet-vertrouwelijke gegevens waarvan het verlies niet onoverkomelijk is. Voor de opslag van vertrouwelijke gegevens, zoals gezondheidsgegevens, heb je sluitende garanties nodig: waar bevinden ze zich? Wie kan er aan? Zijn ze beveiligd tegen verlies, ook bij een of andere ramp."Zelfs versleutelde data in de publieke cloud plaatsen is volgens Robben heel onverstandig. "Sleutels die vandaag een erg veilige encryptie opleveren, kunnen met de technologie van over vijf jaar misschien makkelijk worden gekraakt."