...

"Artsen klagen vaak dat moslims wel kandidaat zijn om organen te ontvangen, maar dat ze zelden zelf donor worden", vertelt Abdellatif Riffi, huisarts in Mechelen en voorzitter van vzw Sharaf. "Vaak liggen daar misverstanden over de 'religieuze toelaatbaarheid' van donatie aan ten grondslag." "Tijdens ons tweede medisch congres willen we zorgverleners en patiënten daarom sensibiliseren, en hen tegelijkertijd duidelijk maken dat het vanuit islamitisch oogpunt volledig oké is om organen te doneren."SprekersSprekers op het congres zijn prof. Dirk Ysebaert (diensthoofd hepatobiliaire, transplantatie en encocriene heelkunde UZA); dr. Kathleen De Greef (senior staflid hepatobiliaire, transplantatie en encocriene heelkunde UZA); dhr. Walter Van Donink (transplantatiecoördinator UZA); dr. Mulud Kalaai (urgentiearts Genk en imam); mevr. Naima Alou Issa (intercultureel bemiddelaarster en verpleegkundige UZA & St. Maarten Mechelen); en dr. Abdellatif Riffi (huisarts Mechelen).