...

Vorig jaar waren er bij de Zorgcentra na Seksueel Geweld 3.287 aanmeldingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), dat het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ter beschikking stelt. De Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) bieden allesomvattende zorg aan slachtoffers van seksueel geweld en advies aan hun steunfiguren. Deze zorg wordt aangeboden onder één dak door een speciaal opgeleid team. De hoop bestaat dat de nieuwe website nog meer slachtoffers naar de juiste zorg zal leiden.CijfersHet NICC analyseerde de aanmeldingen van bij de opstart (25 oktober 2017) tot eind december 2022. In totaal kregen de Zorgcentra na Seksueel Geweld al 8.230 slachtoffers over de vloer. Elke maand gaat het gemiddeld om 131 aanmeldingen. De leeftijd van de slachtoffers is gemiddeld 24 jaar. Het aandeel minderjarigen bedraagt 32%. Bijna 91% van de slachtoffers is vrouw (inclusief transvrouwen). Er is sprake van verkrachting bij zes op de tien aanmeldingen. 63,3% van de slachtoffers of steunfiguren (ouder, voogd...) besloot om klacht neer te leggen tijdens de eerste aanmelding op het ZSG.Verkregen zorgHet aanbod van de ZSG varieert naargelang het tijdstip van aanmelding. In de acute fase (minder dan een week na het seksueel geweld) kunnen cruciale medische zorgen en forensische onderzoeken worden uitgevoerd. In de niet-acute fase (meer dan een week na de feiten) kunnen de ZSG medische, psychologische of psychosociale zorg verlenen. Ruim 70% van de slachtoffers meldde zich aan op een ZSG binnen de acute fase.Bij 62,9% van de slachtoffers werd een forensisch onderzoek uitgevoerd door een forensisch verpleegkundige. In 70,1% van de gevallen werd medische zorgen verleend en 87,4% werd gedurende de eerste zes maanden opgevolgd door middel van casemanagement door een forensisch verpleegkundige. 46,7% werd psychologisch opgevolgd. Contactgegevens Zorgcentra na Seksueel Geweld.