...

In de komende twee à drie jaar moet zo'n 3,5 à 4 miljard euro geïnvesteerd worden in nieuwe ziekenhuisgebouwen in België, schat Belfius. Daarvoor gaan ziekenhuizen vaak op zoek naar leningen op 30 jaar, termijnen waarop dergelijke projecten ook gesubsidieerd worden.Risico vooruitgeschovenDoor de nieuwe regels stellen banken zich echter almaar terughoudender op om dergelijke langlopende leningen aan te gaan. Steeds vaker kiezen ze voor 'balloon'- of 'bullet'-kredieten, op 15 à 20 jaar. De eerste zijn leningen met lagere maandelijkse afbetalingen, waarbij aan het einde nog een saldo afgelost moet worden; bij 'bullet'-kredieten lost men maandelijks enkel de interesten af en moet men achteraf het kapitaal zelf ineens kunnen ophoesten. "Het probleem wordt op die manier verschoven naar de toekomst en brengt ziekenhuizen in een extreem risicovolle situatie", waarschuwt Bruno Lefebure, directeur van de Brusselse Chirec-ziekenhuizen.'Beperkingen verzoenen'De banken zien zelf zien geen graten in het systeem. Volgens Dirk Gyselinck van Belfius laat het net toe de beperkingen van ziekenhuizen en banken te verzoenen. "Het is misschien nieuw in de publieke sector, maar bedrijven financieren zich gemiddeld op vijf jaar", vult collega Eric Van Cappelen nog aan.