...

De nieuwe lijst van huisartsenpakketten met een overheidslabel moet bekend zijn tegen begin 2014. Het nieuwe label is een vereiste voor de telematicapremies van 2014 en 2015. Het ziet ernaar uit dat 19 pakketten zullen meedoen met de test. Dat wil zeggen dat er twee nieuwe pakketten aankomen.Trop is te veelHoeveel er het label zullen krijgen, is natuurlijk de hamvraag. Aan de top van de federale eHealth, maar ook bij nogal wat huisartsen, is te horen dat er veel te veel pakketten op de markt zijn. Dat resulteert in versnippering. Het vraagt een belangrijke investering van de producerende bedrijven om aan nieuwe eisen van de markt te blijven voldoen en bij te blijven met de technologie.Bij de vorige labeling was het een spin-offbedrijf van de Gentse universiteit dat de tests uitvoerde. Wie dat deze keer zal doen, is nog niet bekend. Een Europese aanbesteding is uitgeschreven. Tot 15 februari kunnen offertes worden ingediend. De opdracht omvat naast het uitvoeren van de tests ook het opstellen van de testscenario's en de bijbehorende documentatie. De eerste testronde is in september gepland, 'herkansen' zou kunnen in november. Deze keer zal overigens niet alleen huisartsensoftware worden getest, er komt ook een label voor pakketten voor thuisverpleegkunde én voor kinesitherapie.InformatieuitwisselingBij de criteria voor de labeling verschuift de aandacht van de inhoud van het pakket zelf naar de uitwisseling van info tussen zorgactoren. Voor Bernard Wathelet, die voor het Riziv het hele proces begeleidt, zijn de highlights van de nieuwe labeling het gebruik van de webservices van eHealth en van MyCareNet.Een voorbeeld van een webservice van de federale eHealth is het fameuze hub/metahubsysteem - waardoor de huisarts bijvoorbeeld de dossiers van zijn patiënt in (zo goed als) ieder ziekenhuis in het land kan bekijken. Daarnaast zijn er onder meer Recip-e (het ambulante elektronische voorschrift) en de eHealthbox (een beveiligd mailsysteem). MyCareNet moet het bijvoorbeeld makkelijker maken om de goedkeuring te krijgen voor geneesmiddelen in Hoofdstuk IV en om het GMD te verlengen.Maar er is meer. Ook het GMD-plus moet worden ondersteund door het pakket, en de pakketten moeten de mogelijkheid inbouwen om het gebruik dat de huisarts ervan maakt, te evalueren ("besliskundige ondersteuning").Wouter Colson