...

"Wij pleiten voor transparantie en vinden dat mensen moeten kunnen kiezen voor goede zorg", legt een lid van de raad van bestuur van een van de zes ziekenhuizen uit aan RTL Nieuws waarom zijn instelling haar Standardized Mortality Ratio (SMR) vrij wil geven. "Maar daarnaast hebben die sterftecijfers uiteraard ook een signaalfunctie en geven ze aan waar we sneller moeten ingrijpen."Specifiek versus algemeenDe SMR berekent of een ziekenhuis onverwacht hoge of lage sterftecijfers heeft, en dat voor specifieke aandoeningen, patiëntengroepen en leeftijdscategorieën. Het cijfer zegt iets over de kwaliteit van zorg, klinkt het bij een ander bestuurslid van een van de zes 'full transparency'-ziekenhuizen. "Al moet je ook nog naar andere zaken kijken, zoals het aantal heropnames, de onverwacht lange opnameduur van patiënten en gegevens over infecties."65 andere Nederlandse ziekenhuizen geven enkel hun algemene 'gecorrigeerde' sterftecijfers vrij voor 2011, de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR). Via die HSRM zouden de cijfers onderling beter met elkaar vergeleken moeten kunnen worden, maar de maat is niet onomstreden. Bij de berekeningsmethode wordt onder meer rekening gehouden met de ouderdom en het geslacht van patiënten, de urgentie van de opname, de diagnose, eventuele comorbiditeit, ... maar er bestaan twijfels over de gehanteerde rekenmethode en bovendien kan op basis van het bekomen cijfer geen onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende afdelingen van een ziekenhuis, iets wat met de SRM beter mogelijk zou moeten zijn.Minister SchippersMinister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) lijkt alvast gewonnen voor de transparantietrend en laat weten de ontwikkelingen nauw te zullen volgen. Ze geeft ook aan te zullen bekijken hoe ze ziekenhuizen eventueel kan verplichten om hun sterftecijfers openbaar te maken.In 2011(1) gaven ruim 90 Nederlandse ziekenhuizen voor het eerst algemene sterftecijfers vrij. Vorig jaar(2) voegden 68 van hen daar de 'gecorrigeerde sterfteaantallen' aan toe.