...

Begonnen als projectbedrijf voor web en mobile apps, heeft Typework vandaag slechts één product als corebusiness: NephroFlow®. Een softwareplatform dat nefrologiediensten moet toelaten hun workflows te automatiseren en te beheren. Aan het roer: vier jonge gasten. "Niet lang na de eerste kennismaking, zetten we de stap om ons eigen bedrijf op te richten", vertellen Simon Dusauchoit (business development) en Nielsen Ramon (creative). "Een van onze eerste projecten was het opzetten van een kwaliteitsregistratiesysteem voor orthopedisch chirurgen. Zo kwamen we in de medische wereld terecht."Opdrachten van andere spelers in het gezondheidslandschap volgden algauw. "Op een gegeven moment begon het te kriebelen om ons eigen product uit te bouwen. Wilden we de komende jaren de dromen van anderen blijven realiseren? Of gingen we voor onze droom?" Het was een beetje een sprong in het diepe, geven de bedenkers toe. "Onze omzet steeg jaar na jaar, we waren goed bezig. Maar we wilden echt alles uit de kan halen." Net op dat moment klopte de dienst nefrologie van het AZ Sint-Lucas (Gent) aan: hun softwaresysteem op de dialysedienst was verouderd. Uit verschillende brainstormings kwam uiteindelijk NephroFlow® (samenvloeisel van nephrology en workflow) tot stand. Uitgangspunt is dat het hele dialyseproces in de zaal nu mobiel verloopt, en dat via iPad."Uiteraard hebben we vooraf een grondige SWOT-analyse uitgevoerd om het potentieel van NephroFlow® te evalueren", zegt Simon Dusauchoit. "(trots) Wereldwijd is er geen enkele speler die een vergelijkbare mobiele oplossing heeft voor in de zaal." De software ("geen app!") doorloopt momenteel een testfase in het Gentse ziekenhuis. Wat was concreet het probleem? "Tot op de dag vandaag gaat elke dialysesessie gepaard met een stapel papier", legt Dusauchoit uit. "Het voorschrift, de uit te voeren onderzoeken en de medicatielijsten worden voor de sessie afgedrukt. Tijdens de sessie worden complicaties, registraties, notities, enz. op papier genoteerd. Om vervolgens alle belangrijke data na de sessie weer in te geven op de computer." Een omslachtig proces, en door alleen gebruik te maken van dergelijke basisinstructies op papier kan er niet snel ingespeeld worden op onverwachte omstandigheden in de dialysezaal. Met een digitale versie van het aanwezige ziekenhuisprotocol, die NephroFlow® dus ter beschikking stelt, kan dat wel. Simon Dusauchoit: "Zo kan de verpleegkundige bij een onverwachte complicatie bijvoorbeeld snel een takenlijst afvinken. Dat zorgt voor een betere standaardisatie van het zorgproces en komt de kwaliteitscontrole ten goede." Hetzelfde concept kan ook toegepast worden om verpleegkundigen te begeleiden tijdens de uitvoering van weinig voorkomende onderzoeken en om nieuwe verpleegkundigen te begeleiden bij een behandeling.Door de tablet mee te dragen tijdens elke stap van de behandeling gebeurt het opvolgen van het gewicht, consulteren van belangrijke parameters, nalezen van notities rechtsreeks bij de patiënt. De belangrijkste gebeurtenissen worden onmiddellijk doorgestuurd naar een gedeeld journaal. Zo zijn ook de artsen en andere verpleegkundigen op de hoogte, en kunnen ze de evolutie van een patiënt opvolgen en waar nodig de behandeling bijsturen. Dit maakt het ook mogelijk om op geregelde tijdstippen samen de belangrijkste gebeurtenissen per patiënt te overlopen, bijvoorbeeld wekelijks voor het team van nefrologen en dagelijks voor de verpleegkundigen. "Zo'n logboek is trouwens nuttige informatie voor statistieken en wetenschappelijk onderzoek", voegt Simon Dusauchoit toe.De tablet kan ook een rol spelen in de opvolging van het medicatiegebruik. Simon Dusauchoit: "Verpleegkundigen krijgen op het gepaste moment een herinnering om bepaalde medicatie toe te dienen. Op hun beurt kunnen artsen de voorgeschreven medicatie op elk moment op de iPad consulteren en aanpassen." Binnen het platform zijn verder verschillende modules voorzien voor de planning, takenlijsten, overdrachten en rapportages van de dienst, vervolgt Dusauchoit. "De planningsmodule laat bijvoorbeeld toe om de capaciteit van een dienst gestructureerd te organiseren. Patiënten krijgen een vast schema en worden op basis daarvan automatisch ingepland op de juiste dag en in de juiste sessie." Het programma maakt het voor patiënten ook mogelijk om (meer) inzage te krijgen in hun behandeling. Dusauchoit vertelt dat ze een prototype van een app ontwikkeld hebben waardoor patiënten tijdens de sessie toegang krijgen tot hun persoonlijke sessiehistoriek, medicatieschema en agenda met onderzoeken. "Deze app geeft bekwame patiënten ook de mogelijkheid om zelf parameters te registreren tijdens de behandeling."InlezenAls alles volgens schema verloopt, zou het systeem in juni volledig op punt moeten staan, klaar voor de markt. "We willen niet te snel gaan, maar wel zo snel mogelijk", zegt Simon Dusauchoit daarover. "Het heeft geen zin om twee tot drie jaar te investeren in een project om uiteindelijk te moeten ontdekken dat er iets fout zit." De makers erkennen dat ze nog een weg moeten afleggen. "Er zijn altijd verbeterpunten. Daarom hebben we reeds contacten gelegd met andere ziekenhuizen, om te horen wat de pijnpunten zijn op hun dienst, zodanig dat we ons product nog meer op maat kunnen maken van de reële noden." België is de eerste logische afzetmarkt. "Dialyseprocessen verlopen wereldwijd natuurlijk op een gelijkaardige manier, maar je hebt steeds een lokale partner nodig, bijvoorbeeld voor de helpdesk, om mensen op te leiden, de infrastructuur te implementeren enzovoort", legt Dusauchoit uit. Wat de toekomst ook mag brengen, vandaag kunnen de jongens al terugkijken op een interessant avontuur. De samenwerking met het AZ Sint-Lucas verliep tot nu toe alvast vlot. "Bel ze maar gerust eens op", lacht Dusauchoit. "Het ganse ontwikkelingsproces is een synergie geweest tussen hun en onze domeinkennis. Natuurlijk hebben we ons eerst ingelezen in de wereld van de nefrologie. Je kan het niet maken om als totale leek aan de brainstormings deel te nemen." Verschillende 'peters' uit de IT- en businesswereld staan de Typework-ers vandaag nog met raad en daad bij. "Het is echt belangrijk om een klankbord te hebben, om je ideeën te kunnen aftoetsen en af en toe eens stoom af te laten."