...

"We willen het gehoor duidelijk maken dat onze stabilisatiecursus niet in concurrentie treedt met de behandelingen die nu al voorhanden zijn", zegt Sophie Verpaele, kinesitherapeut en stichtster van Multimed-Lembeke. "De literatuur geeft aan dat de behandeling van complexe PTSS in verschillende fasen moet verlopen. Vanuit dat standpunt pleit men voor een fase van stabilisatie, die de verwerking van de traumatische gebeurtenissen voorafgaat. In die vroege fase willen we de patiënten met onze stabilisatiecursus begeleiden. Het accent ligt onder andere op het vergroten van veerkracht. We willen de klassieke behandeling bij de psycholoog dus niet vervangen, maar veeleer faciliteren."De stabilisatiecursus is een groepsgebeuren, dat plaatsvindt onder begeleiding van een traumapsycholoog verbonden aan Multimed-Lembeke. De traumapsycholoog heeft hiervoor een bijzondere opleiding gevolgd, op basis van een totaal nieuw concept. De uitnodiging, samen met meer info, vindt u hier.