...

Domus Medica en het ASGB (zie AK 2330) hebben zich al gemengd in het dispuut. Zij vinden het niet kunnen dat huisartsen het slachtoffer worden van een hard gespeelde concurrentie. De organisatie wil dat tot 1 januari alle elektronisch verstuurde berichten blijven aankomen bij de huisartsen, welk systeem ze gebruiken. De organisatie besluit met een oproep tot overleg en gematigdheid bij alle partners.eHealth snelweg Aan Rudy Poedts, algemeen directeur administratie & ICT van ZNA, de vraag of hij zich aangesproken voelt door de oproep tot gematigdheid en overleg van Domus Medica. "Het is MediBridge dat eenzijdig het lopende contract met ZNA en andere ziekenhuizen heeft opgezegd, en niet omgekeerd", zet hij meteen de puntjes op de i. "Het aangetekend schrijven van de provider bevatte de mogelijkheid dat het ziekenhuis een nieuwe, forfaitaire overeenkomst kon afsluiten. Daar zijn we niet op ingegaan. Maar wij hebben geen stappen gezet om de provider te bannen. Integendeel, we hebben lang gepoogd om een aanvaardbaar compromis te bereiken." ZNA was één van de eerste ziekenhuizen die Hector, het verzendsysteem van HealthConnect, inschakelden als tweede kanaal naast MediMail, de software van MediBridge. "De mensen achter HealthConnect hebben het eHealthconcept als basis meegenomen in hun filosofie. We vonden het een opportuniteit voor onze ziekenhuizen om gebruik te kunnen maken van de snelweg die eHealth aanbiedt." Had MediBridge tijdig de integratie van de eHealthbox doorgevoerd, was er geen enkel probleem geweest, vervolgt hij. "Dan zou het niets uitmaken wie welke provider gebruikt. Vergelijk het met telefoneren. Stel dat we alleen met elkaar zouden kunnen bellen als we dezelfde provider hebben, dat is toch niet meer van deze tijd?"Onder druk Naargelang ZNA meer via Hector verstuurde, kwam het betaalsysteem per kilobyte van MediBridge steeds meer onder druk. "De trafiek daalde zienderogen", zegt Poedts. "Toen MediBridge het lopende contract opzegde en ons wilde dwingen over te schakelen naar een forfaitair systeem - dat weliswaar goedkoper uitviel dan vroegere jaren met een hoog volume - hebben we daarvoor gepast. Ook de huisartsen in onze raad van bestuur begrepen dat we ons niet de wet kunnen laten dicteren door een bedrijf dat een nieuw contract wil opdringen." De oproep tot gematigdheid is in eerste instantie bestemd voor de leveranciers, denkt hij. "MediBridge zou perfect de elektronische gegevensstroom tot januari 2014 kunnen continueren", suggereert hij. "Maar dat wil niet zeggen dat wij als ziekenhuis onze verantwoordelijkheid niet nemen. We zijn wel degelijk bezorgd over de situatie. Wij doen er alles aan om onze verwijzers te ondersteunen bij de omschakeling naar Hector. Het volstaat dat ze een datum en uur doorgeven en een installateur komt ter plaatse."