...

MediBridge had 15 jaar lang een monopolie. U kunt toch niet tegen het principe van concurrentie zijn? Didier Leclercq: Concurrentie is een goede zaak voor de sector, dat zal iedereen beamen. Het dwingt de spelers op de markt om voortdurend innovatief te zijn en dat is in het voordeel van de artsen. Maar één speler begunstigen om een andere speler uit te schakelen, lijkt ons geen gezonde concurrentie want dan krijg je opnieuw een monopolie. Enkele Antwerpse ziekenhuizen hebben de messagingdiensten van MediBridge stopgezet om een contract uit te sparen. De focus van de markt wordt zo vernauwd tot de keuze voor ofwel de ene of de andere leverancier. In andere Vlaamse regio's kiest men ervoor om meerdere systemen naast elkaar aan te bieden. Een benadering die mij veel gezonder lijkt. Ook enkele privélabs kiezen voor dat model.De Antwerpse ziekenhuizen kiezen voor HealthConnect omdat hun software al is afgestemd op de eHealthbox. Waarom staat MediMail nog niet zo ver? Een ingrijpend initiatief als de eHealthbox, ter vervanging van een 15 jaar bestaande applicatie, kost tijd. Momenteel zijn we de box aan het uittesten met de West-Vlaamse ziekenhuizen. Ook enkele instellingen uit Oost-Vlaanderen doen mee. We rollen momenteel een productieklare versie bij hen uit. HealthConnect biedt op dit moment wel al een operationele dienst aan die gebaseerd is op de eHealthbox. Maar wat wij sterk betreuren, is dat de keuze voor Hector aan de huisartsen wordt opgelegd. Sommige ziekenhuizen wachten niet eens tot alle huisartsen gemigreerd zijn. Ze plaatsen die artsen zo wel in een erg ongemakkelijke positie. Ook de emd-producenten zijn trouwens verbaasd over die bruuske zet van de ziekenhuizen.Volgens de 'roadmap' van de overheid moet iedereen vanaf 1 januari 2014 gebruik maken van de eHealthbox. Denkt u dat die timing haalbaar is? Een streefdatum is essentieel in een dergelijk proces. Maar het is niet realistisch te denken dat vanaf de eerste januari alles klaar zal zijn voor iedereen. MediBridge zal klaar zijn. Maar er is niet alleen de installatie van de software, er zijn ook certificaten vereist, artsen zullen ook training en ondersteuning nodig hebben. Uit 15 jaar praktijkervaring weten we dat niet alle 'use cases' binnen de mogelijkheden van de eHealthbox kunnen worden opgelost. Die gebruikers mogen we toch niet laten vallen? Vragen aan de spelers om klaar te zijn op een bepaalde datum lijkt mij gerechtvaardigd. Maar als die datum wordt vastgelegd om sommigen uit te sluiten, is het al minder aanvaardbaar.Hoe moet het nu verder? MediBridge is nog steeds een belangrijke speler in de sector van de messaging. Met 14.000 gebruikers is ons netwerk het grootste van het land. Gemiddeld komen er nog elke maand meer dan 100 gebruikers bij. We blijven ook continu innoveren en uitbreiden. Binnenkort mogen we de gebruikers van MediRing aan ons bestand toevoegen: vorige week sloten we met de Oost-Vlaamse provider een samenwerkingsovereenkomst. Ondertussen zien we onze strategie bevestigd in een enquête die we zelf uitvoerden bij Antwerpse huisartsen. Drie kwart van onze gebruikers geeft de voorkeur aan één enkel messagingsysteem voor communicatie via zowel MediMail als de eHealthbox. Wij willen blijven investeren in het medische berichtenverkeer voor al onze leden.