,Artsenkringen vervullen uiteenlopende taken: van het organiseren van bijscholingen, van de wachtpost, belangenbehartiging,... tot samenwerking en overleg. "Op financieel vlak hebben al deze activiteiten bepaalde aandachts - punten", zegt mevrouw Thienpont. "Laten we eerst op zoek gaan naar de gezondheidsindicatoren van de kring. De gezondheid van een kring meten we immers niet op basis van het geld dat ze op haar rekening heeft staan. Deze vaak voorkomende misvatting zou wel eens voor verrassingen kunnen zorgen..."

Om de gezondheid van de artsenkring te kennen, moeten we kijken naar het eigen vermogen en de verhouding binnen het geheel van de organisatie - de verhouding van het eigen vermogen in het totaal van de balans, gaat de financieel experte verder. "De gezondheid zal tevens een indicatie geven van de potentiële levensduur van de artsenkring. Deze oefening zetten we op de conferentie direct om in de praktijk, we schatten samen de levensduur in van een 'voorbeeld'-artsenkring."

Begroting

"Als we de werking van de artsenkring vervolgens onder de loep nemen, starten we bij de begroting. Deze taak van de Raad van Bestuur vloeit voort uit de vzw-wet, maar is zeker meer dan een verplicht nummertje. Het is immers een beleids - instrument, een in cijfers uitgedrukt werkingsprogramma voor de komende periode, waarmee we vooraf kunnen plannen en nadien kunnen controleren."

"Dat we voorzichtig en realistisch dienen te zijn bij de begrotingsopmaak spreekt voor zich, maar het opmaken van een begroting op een historische manier, waarbij de cijfers van een vorige periode het vertrekpunt zijn, kan risico's inhouden - het verleden wordt dan immers de norm. De techniek van begrotingsopmaak volgens de realistische benadering, die vertrekt van het werkingsprogramma, zal deze risico's uitsluiten."

Tijdens de begrotingsopmaak wordt de werking onder de loep genomen, de kosten en opbrengsten die hiermee samenhangen. Sylvia Thienpont: "Voor wat de opbrengsten betreft, zien we een grote verscheidenheid binnen de kringen, denk maar aan subsidies, lidgelden, opleidingen, sponsoring,.... In bepaalde gevallen dient de artsenkring btw te rekenen op deze opbrengsten, in een aantal andere gevallen krijgen we dan weer een belasting in de aangifte rechtspersonenbelasting. De basisprincipes van dat kluwen reik ik graag aan op de huisartsenconferentie."

De huisartsenconferentie en beurs van Domus Medica vindt plaats op 6 oktober in Antwerp Expo.

Info: www.huisartsenconferentie.be.

,Artsenkringen vervullen uiteenlopende taken: van het organiseren van bijscholingen, van de wachtpost, belangenbehartiging,... tot samenwerking en overleg. "Op financieel vlak hebben al deze activiteiten bepaalde aandachts - punten", zegt mevrouw Thienpont. "Laten we eerst op zoek gaan naar de gezondheidsindicatoren van de kring. De gezondheid van een kring meten we immers niet op basis van het geld dat ze op haar rekening heeft staan. Deze vaak voorkomende misvatting zou wel eens voor verrassingen kunnen zorgen..."Om de gezondheid van de artsenkring te kennen, moeten we kijken naar het eigen vermogen en de verhouding binnen het geheel van de organisatie - de verhouding van het eigen vermogen in het totaal van de balans, gaat de financieel experte verder. "De gezondheid zal tevens een indicatie geven van de potentiële levensduur van de artsenkring. Deze oefening zetten we op de conferentie direct om in de praktijk, we schatten samen de levensduur in van een 'voorbeeld'-artsenkring.""Als we de werking van de artsenkring vervolgens onder de loep nemen, starten we bij de begroting. Deze taak van de Raad van Bestuur vloeit voort uit de vzw-wet, maar is zeker meer dan een verplicht nummertje. Het is immers een beleids - instrument, een in cijfers uitgedrukt werkingsprogramma voor de komende periode, waarmee we vooraf kunnen plannen en nadien kunnen controleren.""Dat we voorzichtig en realistisch dienen te zijn bij de begrotingsopmaak spreekt voor zich, maar het opmaken van een begroting op een historische manier, waarbij de cijfers van een vorige periode het vertrekpunt zijn, kan risico's inhouden - het verleden wordt dan immers de norm. De techniek van begrotingsopmaak volgens de realistische benadering, die vertrekt van het werkingsprogramma, zal deze risico's uitsluiten."Tijdens de begrotingsopmaak wordt de werking onder de loep genomen, de kosten en opbrengsten die hiermee samenhangen. Sylvia Thienpont: "Voor wat de opbrengsten betreft, zien we een grote verscheidenheid binnen de kringen, denk maar aan subsidies, lidgelden, opleidingen, sponsoring,.... In bepaalde gevallen dient de artsenkring btw te rekenen op deze opbrengsten, in een aantal andere gevallen krijgen we dan weer een belasting in de aangifte rechtspersonenbelasting. De basisprincipes van dat kluwen reik ik graag aan op de huisartsenconferentie."