...

De taken van een medisch secretaresse - brieven tikken en telefoons beantwoorden - hebben nog weinig te maken met de jobinhoud van een medical management assistant vandaag, zegt Nash Vlachos, opleidingshoofd Office Management aan de Hogeschool PXL: "De administratie van een huisartsenpraktijk is tegenwoordig een stuk complexer." En omdat (groeps)praktijken steeds groter worden, worden er ook meer organisatorische vaardigheden gevraagd van een MMA. Die is overigens meestal een vrouw, al doen de hogescholen hun best om meer mannelijke studenten aan te trekken. Vooral groepspraktijken schakelen een MMA in, voor solo-artsen is het allicht financieel minder evident, al is er tegemoetkoming in de loonkosten mogelijk vanuit het Impulsfonds voor Huisartsgeneeskunde.Mark De Maesschalck is deeltijds docent binnen de opleiding MMA aan de Arteveldehogeschool. "Daarnaast ben ik huisarts in het WGC De Sleep, waar wij met verschillende MMA's werken. En ik kan wel zeggen, zij zijn de spilfiguren van onze praktijk." Nele Michels, lector medische vorming en stagecoördinator binnen de opleiding medical management assistant van de Artesis Plantijn Hogeschool noemt een MMA een office manager, maar dan één met een medische basiskennsis: " Ze weten wat het betekent om in een steriele omgeving te werken, ze kennen het medische instrumentarium, weten waar ze het moeten bestellen, hoe ze het moeten steriliseren. Of ze kunnen een voorschrift ontcijferen dat de apotheker niet kan lezen (lacht)." Mark De Maesschalck doceert anatomie en fysiologie aan toekomstige MMA's: "Door die achtergrond kan een MMA patiënten doorsturen naar de juiste arts; ze weten welke zorg, welke hulpverleners en welke documenten nodig zijn bij de meest courante pathologieën. Ze kunnen ook inschatten welke consultaties niet kunnen wachten." "Alle studenten krijgen ook een EHBO-opleiding maar de wet staat niet toe dat een MMA medische handelingen uitvoert. Het zou interessant zijn om daar in de toekomst een wettelijk kader voor te voorzien, zodat een MMA niet-invasieve ingrepen zou mogen uitvoeren."Omdat een MMA alle communicatie van de arts naar de patiënten verzorgt, en de patiënten als eerste opvangt, aan de telefoon of in de praktijk, zijn goede communicatievaardigheden uiteraard een must. Lara Derycke, coördinator van de opleiding medical management assistant aan de HoGent: "Daarom trainen we onze studenten in soft skills: hoe ga je om met patiënten die boos worden omdat ze lang moeten wachten of met patiënten die net slecht nieuws te horen hebben gekregen, of in paniek zijn?" Ook medische terminologie in verschillende talen komt aan bod in de opleiding. De studenten leren ook hoe ze moeten omgaan met vertrouwelijke medische informatie. Administratie blijft een belangrijk deel van het takenpakket van de MMA: patiëntendossiers beheren, afspraken maken, facturen opstellen, verslagen maken... Hanne Moons, curriculumvoorzitter aan de PXL Hogeschool: "De studenten leren bijvoorbeeld welke documenten in orde moeten worden gemaakt wanneer een patiënt langere tijd werkonbekwaam is, ze hebben inzicht in de financieringssystemen van het riziv, ze kennen de zorgpaden voor chronische aandoeningen, hebben kennis van medische registratie en codering." Een MMA neemt daarnaast ook logistieke taken op zich: reserveringen en bestellingen, consultatieruimte nakijken of voorbereiden. Daarbij moet ze proactief zijn, zegt Nele Michels: "Meedenken met de arts. Een voorbeeldje: denk aan het apart leggen van publicaties waarvan ze weet dat ze relevant zijn voor haar werkgever." Ook handig: in de opleiding wordt aandacht besteed aan onderzoeksmethodologie. Mark De Maesschalck: "Zo kan een MMA bijvoorbeeld een proces van chronische voorschriften opstellen en ook doorlichten."En waarom zou uw MMA uw patiënten er niet aan kunnen herinneren dat het tijd wordt voor hun jaarlijkse checkup? Wat maakt iemand tot een goede MMA? Lara Derycke: "Een MMA moet voldoende assertief zijn, om haar mannetje te kunnen staan tegenover soms veeleisende patiënten. Ze moet om kunnen gaan met onverwachte situaties, van aanpakken weten en zelf haar takenpakket kunnen organiseren." En hoe vind je zo'n witte raaf? Vrijwel alle scholen houden een vacaturedatabank bij. "We merken ook dat goede stagiairs vaak een job aangeboden krijgen op hun stageplaats", zegt Nele Michels. MMA blijkt een knelpuntberoep: volgens Nash Vlachos overstijgt het aantal aanvragen het aanbod: "Studenten zijn in ieder geval meteen inzetbaar als ze van de schoolbanken komen, het is niet nodig om nog veel tijd te investeren in opleiding, op eventueel een opleiding in het softwarepakket na." Volgens Mark De Maesschalck zal er in de toekomst steeds meer nood zijn aan MMA's: "De administratieve belasting voor huisartsen wordt steeds groter, de complexiteit van de medsiche problematiek neemt toe. Door iemand in dienst te nemen die op veel vlakken ondersteuning kan bieden, kan een praktijk een heel stuk efficiënter worden gemanaged."Studenten medical management assistant doorlopen verschillende stages. Nele Michels: "Een grote belasting is dat niet voor de huisarts waar de stage plaatsvindt. We verwachten wel dat de student feedback krijgt en het is altijd handig als er een administratieve kracht is die hem of haar een beetje wegwijs kan maken. Onze studenten worden door ons ook goed opgevolgd tijdens hun stage. Ze krijgen een lijst mee van taken die ze kunnen uitvoeren." Uit een bevraging van enkele jaren geleden bleek dat 73% van de afgestudeerden een job kreeg aangeboden op de stageplaats, zegt Nash Vlachos: "Het is vaak een manier om een goede kandidaat te vinden." Maar dat is niet de hoofdreden om stagiairs aan te nemen, meent Mark De Maesschalck: "We dragen onze jarenlange ervaring graag over. En we zijn ervan overtuigd dat het een winwinsituatie is: ook iemand die aan het leren is, brengt expertise mee."Sabien Van Rampelberg,Coördinator Medical Office Management/ Trajectbegeleider/Ankerpersoon Onderwijs en Kwaliteit bij Odisee laat ons weten dat ook de hogescholen UCLL (voorheen KHLeuven), Thomas More (Turnhout) en Odisee (Aalst) een opleiding Medical Management Assistant aanbieden.