Wie als arts wil afstuderen in Vlaanderen, kan dat in Brussel, Gent, Leuven of Antwerpen. De UHasselt en Kulak (Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk) bieden alleen een bacheloropleiding aan.

"Met het VGSO wilden we al lang een curriculumvergelijking doorvoeren", vertelt Alicja Zarowska (vicevoorzitter VGSO 2017-2018) aan Artsenkrant. "Nu het zesjarige curriculum volledig is doorlopen, konden we dat project eindelijk aanvatten."

"We bogen ons over de algemene opbouw van het academiejaar aan de verschillende universiteiten, de vakken en stages. Vooral in de masterjaren van de opleiding bestaan er grote verschillen tussen de geneeskundefaculteiten in Vlaanderen." Een ontleding en vergelijking van deze vakken en stages behoorde niet tot het opzet, "al is dit ongetwijfeld ook een interessant aspect. In de toekomst willen we ons hier vanuit het VGSO dan ook graag op toeleggen."

Of het VGSO daarmee streeft naar een uniformisering van de geneeskundecurricula? Alicja Zarowska: "Neen. Universiteiten kunnen de eigenheid behouden door klemtonen te leggen en prioriteiten te stellen. Wel pleiten we ervoor dat de betrokken faculteiten vanaf het begin duidelijkheid en transparantie scheppen over hun curriculum. Deze curriculumvergelijking moet daartoe bijdragen."

www.vgso.be

Wie als arts wil afstuderen in Vlaanderen, kan dat in Brussel, Gent, Leuven of Antwerpen. De UHasselt en Kulak (Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk) bieden alleen een bacheloropleiding aan."Met het VGSO wilden we al lang een curriculumvergelijking doorvoeren", vertelt Alicja Zarowska (vicevoorzitter VGSO 2017-2018) aan Artsenkrant. "Nu het zesjarige curriculum volledig is doorlopen, konden we dat project eindelijk aanvatten.""We bogen ons over de algemene opbouw van het academiejaar aan de verschillende universiteiten, de vakken en stages. Vooral in de masterjaren van de opleiding bestaan er grote verschillen tussen de geneeskundefaculteiten in Vlaanderen." Een ontleding en vergelijking van deze vakken en stages behoorde niet tot het opzet, "al is dit ongetwijfeld ook een interessant aspect. In de toekomst willen we ons hier vanuit het VGSO dan ook graag op toeleggen."Of het VGSO daarmee streeft naar een uniformisering van de geneeskundecurricula? Alicja Zarowska: "Neen. Universiteiten kunnen de eigenheid behouden door klemtonen te leggen en prioriteiten te stellen. Wel pleiten we ervoor dat de betrokken faculteiten vanaf het begin duidelijkheid en transparantie scheppen over hun curriculum. Deze curriculumvergelijking moet daartoe bijdragen."