...

Uit instructies van de centrale belastingdiensten waar De Tijd de hand op kon leggen, blijkt dat duizenden vrije beroepers met een vennootschap, managementvennootschappen en holdings zich nog voor het einde van het jaar aan verscherpte controles mogen verwachten. Iets wat de fiscus zelf bevestigt.De controleurs zullen onderzoeken of de vennootschappen geen overdreven of fictieve kosten aftrekken, meldt de financieel-economische krant. De fiscus wil zo een einde maken aan de praktijk waarbij de vennootschap opdraait voor loutere privékosten van de oprichter of de bedrijfsleider.'Geviseerd'De Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) voelt zich "geviseerd" en wijst erop dat vennootschappen en managementvennootschappen aan wettelijke voorwaarden verbonden zijn. "Bovendien kunnen vrije beroepers sowieso moeilijk 'foefelen' met hun omzet, doordat bepaalde inkomsten streng worden gecontroleerd. Denk maar aan Riziv-attesten die de medische beroepen moeten afleveren."Dat meer en meer vrije beroepers een vennootschap oprichten, klopt, aldus de FVIB. "En daar speelt de bedrijfsvriendelijke fiscaliteit zeker in mee", erkent ze. "Maar er zijn belangrijkere redenen. In de eerste plaats is er de trend tot associatievorming bij vrije beroepen. Een groepspraktijk vergt meer management en investeringen én ze moet werknemers en (zelfstandige) medewerkers beschermen. Zaken waarvoor de oprichting van een vennootschap bedrijfseconomisch en juridisch gezien de aangewezen formule is."Daarnaast richten sommige vrije beroepers ook een vennootschap op om hun beroepsaansprakelijkheid te beperken. "Voorlopig kunnen enkel architecten en economische beroepen dat, maar er liggen wetgevende initiatieven op tafel om dat voor alle vrije beroepen mogelijk te maken."'Objectieve, correcte controles'De federatie ontkent niet dat hier en daar frauduleuze praktijken plaatsgrijpen en wil die eveneens de wereld uit. "Wij zijn dan ook voor controles, maar wel op een correcte, objectieve manier. De vrije beroepers mogen niet op voorhand als 'sjoemelaars' bestempeld worden."