...

Particulieren betalen al langer roerende voorheffing op dividenden uit aandelen - beleggingen. Dat gold vroeger niet voor vennootschappen, de meerwaarden uit aandelen werden bij hen niet belast. Dat verandert met de nieuwe vennootschapsbelasting. Vennootschappen die hun cashoverschotten beleggen in aandelen betalen vanaf nu ook een meerwaardebelasting op de gerealiseerde winst bij de verkoop van die aandelen.DBI-fondsVermogensbeheerders hebben echter een alternatieve aandelenbelegging om die fiscale tegenvaller op te vangen: het DBI-fonds. Daarmee genieten aandelenbeleggingen met vennootschapskapitaal wel nog van een fiscaal gunstig regime.DBI-fondsen stoelen op het principe van de DBI-aftrek, die staat voor 'definitief belaste inkomsten'. De achter - liggende gedachte van de aftrek is dat vennootschappen geen belastingen betalen op dividenden die ze ontvangen van dochtervennootschappen. Stel dat technologiebedrijf Barco een dochteronderneming heeft in Frankrijk die de geboekte Franse winsten doorstort naar het Belgische moederbedrijf. Als de Franse dochter al belastingen heeft betaald op die winsten moet Barco dat in België niet nog een keer doen. Dezelfde winsten worden dus niet dubbel belast.Die DBI-aftrek geldt enkel voor participaties in (dochter)bedrijven van meer dan 2,5 miljoen euro of wanneer het om meer dan 10% van de aandelen gaat. "Daarmee is het voor kleine vennootschappen onmogelijk om te genieten van die DBI-aftrek", stelt Wim Descamps van Gents vermogensbeheerder Value Square, die in september een DBI-fonds oprichtte. "Voor een gespreide aandelenportefeuille heb je dan al gauw 25 miljoen euro nodig."DBI-fondsen verhelpen dat euvel. "Met een DBI-beleggingsfonds vervalt die drempel van 2,5 miljoen of 10% van het aandelenkapitaal", verduidelijkt Dirk Coveliers van het advocatenkantoor Tiberghien. Vennootschapska pitaal dat in een DBI-fonds belegd is, geniet dus wel van de aftrek zonder dat het 2,5 miljoen euro in een bedrijf moet investeren of 10% van het aandelenkapitaal moet bezitten.Enkel 'goede' aandelenDe fondsen moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om een DBIstempel te krijgen. "De inkomsten uit het fonds geven enkel recht op de DBIaftrek wanneer ze rechtstreeks uit aandelen komen, dus niet uit andere beleggingen zoals obligaties of andere fondsen", zegt Bart Baetens, fonds - beheerder bij Quaestor dat binnenkort een DBI-fonds lanceert.Bijkomend mogen ze niet in eender welke aandelen beleggen. "De winsten moeten uit zogenaamde 'goede' aandelen komen, van bedrijven die niet in een belastingparadijs gevestigd zijn en wel normale belastingen op hun winsten betalen", legt Dirk Coveliers uit."Ons fonds heeft een akkoord van de rulingcommissie waarmee het DBI-conform is", legt Wim Descamps van Value Square uit. "We hebben een bijlage met een 90-tal aandelen laten goedkeuren waaruit we kunnen putten om de be - leggingsportefeuille samen te stellen", voegt hij toe. "Met ons DBI-fonds investeren we voornamelijk in grote Europese en Amerikaanse bedrijven met een bewezen historiek van winst- en dividenduitkering", legt Bart Baetens Quaestors beleggingsfilosofie uit.Value Square heeft zijn beleggingsuniversum nog scherper afgelijnd door enkel in holdings te investeren. "Die 90 bedrijven zijn allemaal familiale holdings met een bewezen track record van dividenduitkering", legt de Gentse vermogensbeheerder uit. "Zo geven we onze investeerders zekerheid op dividend en spreiding. Door in 20 holdings te beleggen, investeer je onrechtstreeks in meer dan 200 bedrijven."Een andere DBI-voorwaarde is dat het fonds minimum 90% van de inkomsten jaarlijks uitkeert. "De fondsstatuten moeten voorzien dat het jaarlijks minstens 90% van de netto-opbrengsten uitbetaalt", aldus Dirk Coveliers. "Elk DBIfonds is een distributiefonds en keert jaarlijks een coupon uit", verduidelijkt Wim Descamps. Die coupon is vrijgesteld van de vennootschapsbelasting.Streven naar 100% DBIDe DBI-aftrek voor vennootschappen is 100%. Een kanttekening daarbij is dat niet alle winstuitkering gegarandeerd DBI-conform is. "De fondsen zullen jaarlijks rapporteren hoeveel procent van hun dividenden en meerwaarden voldoen aan de DBI-voorwaarden", legt Dirk Coveliers uit. Sommigen DBI-fond-sen beleggen in meer dan 100 aandelen. Daarmee bestaat de kans dat er bedrijven bij zijn die niet in aanmerking komen voor de aftrek, bijvoorbeeld als ze in een fiscaal paradijs zetelen. "Wij mikken in ieder geval op een 100% aftrek. Naast een doorgedreven eigen screening zullen we bijkomend een ruling aanvragen", zegt Bart Baetens van Quaestor. Ook Value Square mikt op 100% aftrekbaarheid. "Uit die 90 holdings stellen wij een beleggingsportefeuille samen van 15 tot 20. Met zo'n beperkt aantal aandelen heb je meer kans op 100% DBI-aftrekbaarheid", legt Wim Descamps uit.Dirk Coveliers wijst nog op een ander voorbehoud. "Als een vennootschap meer dan 50% van haar eigen ver - mogen in aandelen belegt, verliest ze het recht op verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting", legt hij uit. "De helft van het eigen vermogen is al veel, zeker voor een aandelenbelegging, maar het is toch iets om rekening mee te houden." Het maximale voordeel van dat verlaagd tarief is 9.000 euro.Alle fiscale voordelen van DBI ten spijt, de volatiliteit van zo'n fonds is doorgaans groter dan bij doorsneespaarproducten zoals levensverzekeringen. "Het blijft een aandeleninvestering", zegt Wim Descamps daarover. "Het is vooral geschikt voor vennootschappen die een deel van hun overtollige cash in aandelen investeren en een beleggingshorizon van minimum 8 jaar hebben." Ook Bart Baetens deelt dat uitgangspunt."Aandelen zijn niet noodzakelijk risicovoller", legt hij uit, "maar de schommelingen kunnen heviger zijn. Een DBI-fonds is dus vooral geschikt voor iemand die op een fiscaalvriendelijke manier het geld van haar of zijn vennootschap voor langere tijd in aandelen wil beleggen."De volgende vermogensbeheerders hebben een DBI-fonds: Bank Delen, Candriam, Degroof-Petercam, Dierickx- Leys, Econopolis, Mercier-Vanderlinden, Nagelmackers, Quaestor, Value- Square, Van Lanschot