...

Katty Cauwerts is hoofd van de medische centra van Medex. Zij geeft tekst en uitleg over de aanwervingscampagne die momenteel loopt bij Medex.Cauwerts: Medex is het medische expertisecentrum en maakt deel uit van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Onze artsen doen medische expertises voor diverse overheden zoals de federale overheidsdiensten, gemeentebesturen en onderwijs. Ze evalueren de arbeidsgeschiktheid van overheidspersoneel na een werkongeval of na een langdurige ziekte. Ze doen ook geschiktheidsonderzoeken voor chauffeurs, piloten en schippers. Verder voeren we ook controles uit op afwezigheid wegens ziekte bij ambtenaren en expertises bij slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.Hoe ziet de job van een medisch expert bij Medex eruit?Heel divers. Wij evalueren vooral arbeidsongeschikt van overheidspersoneel.Daar zit veel variatie in. Het kan gaan om fysieke letsels die werknemers opdoen tijdens het uitoefenen van hun job. Maar ook verkeersongevallen op weg naar of van het werk. Of de opvolging van psychische problemen. Let wel, het zorgaspect komt niet sterk aan bod. Wij schrijven geen behandelingen of medicatie voor.Hoeveel artsen telt Medex en hoeveel zoekt u er?Momenteel werken er een 20-tal actieve artsen in vast dienstverband. Daarnaast werken we ook met zelfstandige artsen voor bepaalde opdrachten, zoals controles. In de komende jaren willen we een aantal artsen bij aanwerven. Momenteel staan er zes vacatures open. Voor de komende twee jaar zullen er nog bijkomen.Naar welk soort kandidaten bent u op zoek?We zoeken mensen die heel analytisch kunnen werken. Gelukkig heeft elke arts dat in belangrijke mate in zich. Op basis van een anamnese, een dossier en verslagen van andere artsen moeten ze bijvoorbeeld de arbeidsgeschiktheid van iemand inschatten. Of hoe ze denken dat die in de toekomstige zal evolueren, of er nog verder herstel mogelijk is, enzovoort. Afgestudeerde artsen hebben meestal dat zorgaspect voor ogen, terwijl het bij Medex vooral om expertise-onderzoeken gaat rond arbeidsgeschiktheid. Het aantal studenten dat zich daar in verdiept, onder andere via verzekerings geneeskunde, is beperkt. Boven dien hebben we wel wat concurrentie van de privé om die mensen binnen te halen.Welke voordelen zijn er om bij Medex te werken?We bieden een aantal voordelen, waarvan een zeer goede 'work-life balance' de belangrijkste is. We merken dat dat vaak de doorslag is geweest voor nieuwe collega's. Jonge artsen hechten daar meer belang aan. Anderzijds is het voor artsen op het einde van hun loopbaan ook de reden om als medisch expert te starten. Daarnaast is het mogelijk om expertisewerk te combineren met een eigen praktijk, voor artsen die toch ook dat zorgaspect belangrijk vinden en willen behouden.Wat is de reden voor het tekort aan artsen bij Medex?Enerzijds de leeftijdspiramide. We hebben een aantal oudere collega's die binnenkort zullen stoppen. Anderzijds krijgen we werk en opdrachten bij met onder andere onderzoeken naar reïntegratie van langdurig zieken.Wat is uw rol binnen Medex?Ik ben hoofd van de medische centra. In elke provincie hebben we een medisch centrum zodat iedereen zo dicht mogelijk bij haar of zijn woonplek onderzocht kan worden.