Om op een veilige manier een wagen te besturen, moet men voldoende kennis hebben van de wegcode en voldoende vaardig zijn met het voertuig. De bestuurder moet ook aan een aantal 'medische' eisen voldoen. Die laatste component draagt de naam 'rijgeschiktheid'. Er is internationale consensus dat de huisarts een belangrijke rol te spelen heeft in de rijgeschiktheidsprocedure.

Het is de taak van de huisarts om in te gaan op de zorgvraag van de patiënt. Anderzijds dient de huisarts ook de zorgvraag te interpreteren en te wijzen op gezondheidseffecten waar de patiënt misschien zelf niet aan denkt, bijvoorbeeld de gevolgen voor het rijbewijs. Soms is het onduidelijk bij wie, wanneer, of door wie de rijgeschiktheidsproblematiek ter sprake moet gebracht worden.

In 2030 is meer dan 25% van de autobestuurders ouder dan 65 jaar

Een belangrijke en steeds groter wordende doelgroep zijn de ouderen. In 2030 is meer dan 25% van de autobestuurders ouder dan 65 jaar. Met veroudering is er een stijging in ongevallenrisico en dit wordt onder meer verklaard door lichamelijke kwetsbaarheid, meer leeftijdsgebonden aandoeningen, en het feit dat ouderen algemeen minder afstand afleggen. Hoewel chronologische leeftijd op zich niets zegt over rijgeschiktheid, kan het wel een indicator zijn van mogelijk verminderd functioneren. En dat kan de veilige verkeersdeelname in gevaar brengen.

Vias institute lanceert een enquête bij huisartsen om na te gaan of zij wensen en kunnen ondersteund worden in hun beslissings- en/of doorverwijzingsbeleid inzake rijgeschiktheid. Het invullen neemt ongeveer 15 minuten in beslag. De antwoorden worden anoniem behandeld en enkel gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. De resultaten zullen gebruikt worden in projecten ter optimalisering van de rijgeschiktheidsprocedure in het algemeen en ter ondersteuning van de huisarts in het bijzonder. Door deze vragenlijst in te vullen, draagt U bij tot dit proces.

Vier deelnemers kunnen een Bongobon ter waarde van 90 euro winnen.

Klik hier om deel te nemen aan de enquête.

Om op een veilige manier een wagen te besturen, moet men voldoende kennis hebben van de wegcode en voldoende vaardig zijn met het voertuig. De bestuurder moet ook aan een aantal 'medische' eisen voldoen. Die laatste component draagt de naam 'rijgeschiktheid'. Er is internationale consensus dat de huisarts een belangrijke rol te spelen heeft in de rijgeschiktheidsprocedure.Het is de taak van de huisarts om in te gaan op de zorgvraag van de patiënt. Anderzijds dient de huisarts ook de zorgvraag te interpreteren en te wijzen op gezondheidseffecten waar de patiënt misschien zelf niet aan denkt, bijvoorbeeld de gevolgen voor het rijbewijs. Soms is het onduidelijk bij wie, wanneer, of door wie de rijgeschiktheidsproblematiek ter sprake moet gebracht worden. Een belangrijke en steeds groter wordende doelgroep zijn de ouderen. In 2030 is meer dan 25% van de autobestuurders ouder dan 65 jaar. Met veroudering is er een stijging in ongevallenrisico en dit wordt onder meer verklaard door lichamelijke kwetsbaarheid, meer leeftijdsgebonden aandoeningen, en het feit dat ouderen algemeen minder afstand afleggen. Hoewel chronologische leeftijd op zich niets zegt over rijgeschiktheid, kan het wel een indicator zijn van mogelijk verminderd functioneren. En dat kan de veilige verkeersdeelname in gevaar brengen. Vias institute lanceert een enquête bij huisartsen om na te gaan of zij wensen en kunnen ondersteund worden in hun beslissings- en/of doorverwijzingsbeleid inzake rijgeschiktheid. Het invullen neemt ongeveer 15 minuten in beslag. De antwoorden worden anoniem behandeld en enkel gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. De resultaten zullen gebruikt worden in projecten ter optimalisering van de rijgeschiktheidsprocedure in het algemeen en ter ondersteuning van de huisarts in het bijzonder. Door deze vragenlijst in te vullen, draagt U bij tot dit proces.