...

Nogal wat ziekenhuizen uit de wijde omgeving van Antwerpen zijn al overgestapt op Hector van nv HealthConnect, een spinoff van eHealth, het federale telematicaplatform. De vier vennoten achter dat bedrijf waren eerder betrokken bij de oprichting van het eHealth-platform. Ze haalden de prijsofferte voor Recip-e binnen en werken samen met Smals, het bedrijf dat onder leiding van Frank Robben instaat voor het informatiebeheer van overheidsdiensten zoals het Riziv. Verzender betaaltToen Hector in 2012 zijn entree op de markt maakte - Antwerpen was daarbij een speerpunt - vond zowat de hele sector dat een beetje concurrentie geen kwaad kon. MediBridge had tot dan toe zo goed als een monopolie op de elektronische berichtenstroom tussen ziekenhuizen en doorverwijzers. Zoals bij de klassieke post is het de verzender die betaalt en met de komst van een tweede provider zagen ziekenhuismanagers de kans schoon om de factuur te drukken. Hier en daar was uit de mond van ziekenhuisdirecteurs te horen dat ze de dienstverlening van MediBridge aan de prijzige kant vonden.De troef die HealthConnect van meet af aan uitspeelde, is dat hun software als enige afgestemd is op het gebruik van de eHealthbox. Dat is een basisdienst voor het uitwisselen van elektronische berichten of beveiligde e-mail die het federale telematicaplatform aanbiedt. De Vlaamse ziekenhuizen hebben zich als gemeenschappelijk doel gesteld om tegen 1 januari 2014 de eHealthbox als enige elektronische postbus voor medische gegevensuitwisseling te gebruiken.PrijzenpolitiekMediBridge, dat prat gaat op zijn onafhankelijke koers, aarzelde aanvankelijk om de eHealthbox te integreren. Toch maakt het bedrijf zich sterk dat het vanaf januari ook in lijn is met het overheidsplatform. De komst van een concurrent noopte het bedrijf wel om zijn prijzenpolitiek bij te sturen. In het Antwerpse zag MediBridge de trafiek van doorgeseinde berichten immers al spoedig dalen. In plaats van een betaling per kilobyte stelde MediBridge de ziekenhuizen een 'flat fee' factuur voor.Maar een aantal ziekenhuizen uit de regio wilde niet weten van de financiële koerswijziging waar MediBridge op aanstuurde. Als beide providers naast elkaar blijven bestaan, betalen we twee keer voor dezelfde service, rekenden ze zich voor. Huisartsen werden daarom met spoed aangemaand om gratis een Hector-installateur te ontvangen. De Brugse bvba Praktijkcoach werd daarvoor als extern bedrijf ingeschakeld. Huisartsen kregen te verstaan dat de berichtenstroom via MediBridge geleidelijk zou worden afgebouwd en definitief zou opdrogen in het najaar.Twee brievenbussenBeide providers zijn gratis voor de ontvanger en in principe maakt het dan voor een huisarts niet veel uit of hij één dan wel twee elektronische verzendsystemen gebruikt. Het is zoals twee brievenbussen die je naast elkaar aan de voordeur hangt. Dat verklaart ook waarom huisartsenkringen vlotjes gehoor gaven aan de oproep van ziekenhuizen om de installatie van Hector mee te helpen promoten. Maar eind vorig jaar al weerklonken de eerste klachten over de wel erg assertieve aanpak van HealthConnect. "Deze nieuwkomer voerde een extreem agressieve campagne die ons deed geloven dat de overstap van overheidswege was opgelegd en dat Hector installeren dus verplicht was", verzucht een huisarts.MeedogenloosDe meeste huisartsen lieten het over zich heen gaan. Anderen bleven zitten met het gevoel het slachtoffer te zijn geworden van een meedogenloze concurrentiestrijd die boven hun hoofden werd uitgevochten. Het gevoel dat huisartsen zich gewillig voor de kar hebben laten spannen in een strijd die niet de hunne was, is ook de ondertoon in het Domus Medica-persbericht (zie vorige AK)."De taktiek is simpel: ze overtuigen de ziekenhuizen om te veranderen van provider en de huisartsen moeten dan maar volgen. De installateurs stellen zich voor alsof ze eHealth zelf zijn", aldus een boze huisdokter. "Onder het mom van een 'officiële instantie' forceren ze de deur voor hun commerciële bedrijf. Ze zijn goedkoper, maar hoe lang en voor wie?"