...

Ook in de beste huwelijken kan het wel eens fout lopen. Een meningsverschil? Op elkaar uitgekeken? Of iemand nieuw in je leven? Soms lijkt er geen andere uitweg meer dan te scheiden en elk zijn eigen weg te gaan. Maar 'scheiden doet lijden', zo luidt het spreekwoord. Ook aan een echtscheiding begin je maar beter voorbereid. Bij een echtscheiding moeten heel wat zaken worden geregeld: de verdeling van de gemeenschap, het hoederecht of het omgangsrecht met de kinderen, onderhoudsgeld, enz. Je kan scheiden via de echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) of via de echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO). Het handigst en makkelijkst is de echtscheiding met onderlinge toestemming, maar daarvoor moeten de partners elkaar nog het licht in de ogen gunnen.Stephanie Laleeuw (Alaska Group) beaamt: "Volgens die procedure regelen de partners vooraf alles zelf, en zetten ze hun afspraken en regelingen vervolgens op papier. Pas daarna stap je naar de rechtbank." Bij zo'n overeenkomst staat het de betrokkenen vrij om afspraken te maken waarover ze willen. Zo kun je bijvoorbeeld overeenkomen dat er nooit persoonlijk onderhoudsgeld zal moeten betaald worden. Je kan een omgangsregeling uitwerken in het belang van de kinderen, overeenkomen over het onderhoudsgeld, bepalen wie de leningen overneemt, wie in het huis mag blijven wonen en tegen welke voorwaarden, enz. "Alleen als het over de kinderen gaat, moet je er zeer sterk op letten dat elke regeling in de eerste plaats rekening houdt met de belangen van de kinderen, want daar kijkt elke rechtbank streng op toe." Kom je onderling tot een overeenkomst, dan is het altijd handig om alles te laten nalezen door een expert. "Dat is geen noodzaak, maar het kan altijd nuttig zijn om je te laten adviseren", zegt Stephanie Laleeuw. Een echtscheiding met onderlinge toestemming kan na een paar maanden afgerond zijn.VechtscheidingWie niet meer overeenkomt, heeft doorgaans te maken met een relatie die 'onherstelbaar ontwricht' is. Zo'n koppels geraken er meestal niet uit waardoor een onderling akkoord ver weg is. "In dergelijke situaties stap je wel eerst naar de rechtbank. De verdeling van de gemeenschap volgt pas nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken", legt Stephanie Laleeuw uit. "Bij die procedure voor de rechtbank zijn er nog twee mogelijkheden. Ofwel ga je samen naar de rechter, ofwel stapt slechts één van de partners naar de rechtbank. Wie als koppel naar de rechtbank stapt met het verzoek om de echtscheiding uit te spreken, moet kunnen aantonen dat beide partners al minstens zes maanden gescheiden leven: bijvoorbeeld met een attest van woonst, een huurcontract, enz. In de praktijk zien we echter het vaakst één partij niet klaar is om te scheiden. In dat geval kun je eenzijdig naar de rechtbank stappen. Voorwaarde is dat je moet kunnen aantonen dat je minstens één jaar feitelijk gescheiden leeft. Zodra men ofwel 6 maanden ofwel een jaar feitelijke scheiding kan aantonen, wordt de echtscheiding onmiddellijk uitgesproken. Vervolgens neemt een notaris alles ter harte, aangezien het volledige vermogen nog moet verdeeld worden. Die verdeling kan soms jaren aanslepen."NotarisWie niet scheidt via een onderlinge overeenkomst, moet dus na de uitspraak van de rechter een notaris inschakelen voor de vereffening en verdeling van de eigendommen. Stephanie Laleeuw: "Elk van de partners stelt een vereffeningsstaat op: een nota voor de notaris met alle aanspraken. Bij een huwelijksstelsel met scheiding van goederen, is alles wettelijk geregeld en blijft de verdeling van de eigendommen doorgaans beperkt. De meeste mensen zijn onder het wettelijk stelsel getrouwd en dan bekijkt de notaris wie waarop recht heeft. Onroerende goederen worden in het slechtste geval openbaar verkocht. Over de omgangsregeling en het onderhoudsgeld voor de kinderen heeft de rechtbank op dat moment al een beslissing genomen. Dat komt dus bij de notaris niet meer aan bod. Die houdt zich dan alleen nog bezig met de verdeling van heel de huwgemeenschap." Lange procedure"Er kan nogal wat fout lopen, als je een jaar moet wachten op je echtscheiding", weet Stephanie Laleeuw. Daarom combineren de meeste mensen een dagvaarding in kort geding en een dagvaarding ten gronde. "Dat laatste is nuttig voor de echtscheiding, die wellicht nog een jaar op zich laat wachten. Het eerste gebruik je om al een en ander geregeld te krijgen in afwachting van een uitspraak over de echtscheiding. Zaken die op dat moment geregeld worden, zijn de omgangsregeling, wie betaalt onderhoudsgeld voor de kinderen, wie mag welke wagen gebruiken, wie mag in de woonst blijven, wie krijgt het huisdier, wie betaalt de leningen verder, enz. De rechter spreekt daar een voorlopige regeling over uit in kort geding en al die maatregelen blijven van kracht, zolang je niet gescheiden bent. Zodra de rechtbank de scheiding definitief uitspreekt, vervallen al die maatregelen met uitzondering van de omgangsregeling en het onderhoudsgeld voor de kinderen. Als de partner onderhoudsgeld kreeg in de voorlopige regeling, dan moet dat voor de definitieve regeling opnieuw worden aangevraagd. Anders verliest men dat onderhoudsgeld."In tegenstelling tot een echtscheiding met onderlinge toestemming, ben je zonder onderling akkoord meestal voor minstens een jaar vertrokken. "Pas na dat jaar begint de vereffeningsprocedure. Sommige vereffeningen slepen echt jaren aan. Je kunt ook proberen te werken via een bemiddelingsbureau. Sommige rechters leggen bemiddelingsprocedures op, voornamelijk met het oog op de kinderen. "Ook voor artsenIn principe verloopt een echtscheidingsprocedure voor iedereen op dezelfde manier. Het bestaan van een vennootschap kan de zaken iets ingewikkelder maken, maar dat geldt voor welke vennootschap."Een artsenpraktijk staat in de meeste gevallen op naam van een van de partners. De notaris verdeelt je vermogen na de echtscheiding. Zo gaat hij na of alles gemeenschappelijk is en of iedereen recht heeft op de helft van het vermogen. De partner die tijdens de duur van de echtscheidingsprocedure in de woning is blijven wonen, zal daarvoor een vergoeding - doorgaans de helft van de huurwaarde - moeten betalen. De notaris gaat ook na of er vennootschappen zijn. Voor zulke vennootschappen zijn er meestal aandelen op naam, waarop hij nagaat van wie die aandelen zijn. Is de vennootschap opgericht met gemeenschappelijke gelden, dan heeft de partner recht op de helft van de vennootschap en moet de andere partner dat deel uitbetalen. Is de vennootschap opgericht voor het huwelijk met eigen gelden, gelden afkomstig van een erfenis of in het kader van een stelsel van scheiding van goederen met eigen gelden, dan volgt er geen verdeling. Voor het verdere gebruik van de vennootschap gaat de rechter na wie de vennootschap nodig heeft voor de uitoefening van zijn beroep. Volgens het principe van de preferentiële toewijzing kent hij de aandelen dan meestal toe aan die partner. In sommige gevallen moet die dus wel een vergoeding betalen aan de andere partner. Om de waarde van de vennootschap te bepalen gaat men meestal uit van de waarde van een vennootschap die ophoudt te bestaan op het moment van de scheiding. In het andere geval kan de scheidende partner immers blijvend meegenieten van al de toekomstige winsten van de vennootschap, zelfs na de scheiding."Luc Vander Elst