...

De ministerraad van 12 april legde de artsenquota voor 2024 en 2025 vast. Bovendien krijgen alle afstuderende artsen in 2019 een Riziv-nummer (AK 2583). De regering Michel baseerde zich voor haar beslissingen op de adviezen van de planningscommissie medisch aanbod van 1 februari.Artsenkrant keek het verslag van deze zitting in. Slechts 13 van de 20 effectieve leden waren op deze vergadering onder leiding van professor Brigitte Velkeniers (ZU Brussel) aanwezig - plaatsvervangers hebben geen stemrecht. Wettelijk is dat in orde, de helft van de effectieven volstaat. Zes van de 13 effectieven waren Nederlandstalig, zeven Franstalig. Ook dat heeft volgens de (letter van de) wet geen belang. Allicht niet toevallig haalden de adviezen het met een zeer nipte meerderheid: 7 op 13 - bij vier onthoudingen en twee tegenstemmers. Waarbij men zich kan afvragen of enkel Franstaligen pro stemden. Zoals gezegd: juridisch koosjer maar bij de smalle basis waarop verregaande beslissingen genomen worden, kan men toch vragen stellen.Ondertussen zijn het Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg (VGSO) en de Vlaamse Vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) "erg verbaasd" over de regeringsbeslissing om zonder voorwaarden alle artsen Riziv-nummers toe te kennen. Beide verenigingen reageren vol onbegrip en vinden dat een blanco cheque wordt uitgeschreven. "Hoe kwam het advies van de planningscommissie tot stand? Vorige adviezen stelden immers altijd dat de quota gerespecteerd moeten worden en er een effectieve Waalse filter nodig is", zo stellen VGSO en VASO. Ze vragen bovendien dat de planningscommissie en de Vlaamse meerderheidspartijen in de federale regering zich verantwoorden. "Ondersteunen de Vlaamse meerderheidspartijen dit ontwerp-KB?", vragen VGSO en VASO zich af. "Komt er geen duidelijke verantwoording dan vragen we dat het Vlaams parlement een belangenconflict inroept". Alleszins vragen VGSO en VASO een "duidelijk signaal en stellingname van de politieke partijen en van de planningscommissie."Studenten en assistenten krijgen de "volle steun" van N-VA. De partij zegt te "hopen dat de benadeelde Vlaamse studenten naar de Raad van State zullen stappen."