...

Een zelfstandige apotheker die op ruime afstand van zijn werkplaats woonde, kon 's middags onmogelijk naar huis gaan voor zijn middagmaal en ging daarom telkens buitenshuis eten. De man bracht daarvoor per werkdag beroepskosten in. En dat was zijn goed recht, zo besliste de rechtbank van eerste aanleg van Brugge onlangs.MeerkostHet bedrag dat hij dagelijks inbracht, 8 euro, lag evenwel iets te hoog, lezen we in De Zelfstandige, het magazine van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. In 2008 (jaar waarover de betwisting gaat, red.) was 11,5 euro een redelijk en aanneembaar bedrag voor een maaltijd buitenshuis, zo oordeelde de Brugse rechtank van eerste aanleg. Maar omdat iedereen moet eten, ongeacht hij of zij werkt, moest nog een privégedeelte afgetrokken worden van die som. Met andere woorden: de apotheker mocht enkel de 'meerkost' als gevolg van het uitoefenen van de beroepsactiviteit aanrekenen als beroepskost.Voor inkomstenjaar 2008 noemde de rechtbank 3 euro "een passende en billijke prijs" voor een middagmaal dat thuis werd klaargemaakt. Een snelle rekensom leert dus dat er een gemiddelde meerkost van 8,5 euro per dag overbleef. En daarvan is 69% fiscaal aftrekbaar, zo bepaalt de wet(1), waardoor de man 5,86 euro per dag fiscaal mocht aftrekken.De meeste andere uitspraken over beroepskosten gaan in dezelfde richting als die van de Brugse rechtbank. Belangrijk daarbij is wel dat de betrokken partij alle restaurantkosten kan aantonen via de nodige bewijzen.Tijs Ruysschaert1. Art. 53,8° bis, WIB 92