...

"Artsen en ziekenhuizen beschikken over heel wat medische informatie", begint Georges De Feu (CEO). "Toch is slechts 10 procent van deze data beschikbaar in de klinische praktijk. Alle andere informatie zit 'vast' in onderzoeken, consultaties, huisartsen, 'operatieverslagen, en bij de patiënt . Het gevolg is dan ook een kluwen van documenten in verschillende formaten, standaarden ja soms zelfs talen.""Deze massa informatie biedt echter een grote opportuniteit", pikt Dries Hens (CBO) in. "Het geeft ziekenhuizen en zorgverleners de kans om patiënten efficiënter op te volgen en meer geïndividualiseerde zorg te bieden."Stel dat je dokter bent en een patiënt hebt die lijdt aan een heupfractuur, geeft Hens als voorbeeld. "Dan wil je waarschijnlijk weten of de patiënt al eerder operaties heeft ondergaan, welke de risicofactoren zijn, wat de huisarts reeds voorbereidde, wat de laatste uitslagen waren van het laboratorium, de pijn- en mobiliteitsscores van de patiënt, alles in één oogopslag.""Daarnaast wil je je patiënt op zijn beurt een overzicht bieden van wat er voor, tijdens en na hun behandeling/therapie allemaal moet gebeuren", vult Georges De Feu aan. "Daarom hebben we met LynxCare slimme technologie ontwikkeld die relevante parameters automatisch detecteert in de brondossiers, codeert (SNOMED) én vertaalt naar klinische inzichten bruikbaar voor de patiënt of zorgverlener."Digitaal behandelpadConcreet bepaalt LynxCare samen met de artsen en ziekenhuizen in kwestie welke klinische en patient-reported outcome measurements (PROM's)opgevolgd moeten worden via de zogenaamde CareMonitor. Via zijn arts krijgt de patiënt CareCard. De kaart ziet er een beetje uit als een bankkaart, maar eigenlijk is het een USB-webkey.De patiënt gebruikt deze kaart om in te loggen op het portaal. Daar krijgt hij een overzicht van zijn medische situatie en het traject van zijn behandeling inclusief de nazorg. Hij vindt hier ook antwoorden op vragen zoals: welke prothese is er ingeplant? Hoe kan ik mij het best voorbereiden op mijn operatie? Hoe moet ik mijn nazorg/revalidatie regelen? Georges De Feu: "Waar de patiënt vroeger voor elk van deze vragen een apart foldertje mee naar huis kreeg, krijgt hij die informatie nu via het online platform." Daarnaast wordt patiënten voor en na een operatie of behandeling een vragenlijst aangeboden. Dit gebeurt uiteraard in samenspraak met de behandelende arts of het ziekenhuis. Typische vragen zijn bijvoorbeeld: ervaart u (nog) problemen/pijn? Kan u goed bewegen? Hoe is het met je spijsvertering gesteld? Enzovoort. Via hetzelfde portaal komen de antwoorden weer bij de arts of het verplegend personeel terecht. "Naast de klinische outcomes (zie verder), is het meten van dergelijke patiënt-reported parametersimmers zeer waardevol voor opvolging en interne optimalisatie", zegt Dries Hens. Met de CareCard kunnen patiënten zowel in het ziekenhuis (via de kiosk/zuil) als thuis hun vragenlijsten invullen. Zij worden hier te gepasten tijde aan herinnerd via e-mail en sms.Klinisch aantoonbare kwaliteitNaast patiëntinformatie kan de software van LynxCare ook klinische gegevens opvolgen. "Vandaag wordt, onder andere vanuit de overheid, erg de nadruk gelegd op evidence-based medicine en het leveren van aantoonbare kwaliteit", zegt Georges De Feu. "Voor artsen/departementen houdt dit in dat er veel meer medische parameters moeten geregistreerd worden. Dat zorgt voor extra administratieve druk.""Terwijl hun eerste prioriteit nog altijd de zorg voor de patiënt moet zijn", vult Dries Hens aan. "De tijd die ze aan registraties zouden besteden, maakt onze technologie vrij door relevante parameters rechtstreeks uit de brondossiers te halen. In de plaats krijgen ze real time analyses van parameters uit tal van medische verslagen.""Zo ontstaan inzichten op populatieniveau die ze kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, het publiceren van kwaliteitsindicatoren en interne optimalisatie. Ze geven artsen een beter inzicht in de patiënt, bepaalde procedures, en laten bijvoorbeeld toe om de resultaten van verschillende operatietechnieken met elkaar te vergelijken", legt Hens uit. "En net omdat de LynxCare software ongestructureerde medische data en PROM's kan lezen, is het niet nodig om bestaande softwaresystemen of de workflow aan te passen."Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) zet de software van LynxCare reeds in bij heupoperatietrajecten. Vier ziekenhuizen staan voor de stap van implementatie. Naast heupoperaties zal de technologie er gebruikt worden in het domein van cardiologie, om patiënten op te volgen die een zware operatie moeten ondergaan. "Uiteraard kan het platform ook ingezet worden voor andere pathologieën." De makers zien bijvoorbeeld veel potentieel bij oncologie. Georges De Feu: "We werken volledig op maat van het departement. Het is het departement dat de parameters bepaalt waar onze software naar op zoek moet gaan in de verschillende informatiebronnen. Parameters nodig voor de voorbereiding op de operatie/therapie, de informatie over de procedure, de nazorg-/revalidatieprotocollen voor de patiënt enerzijds, het dashboard voor het opvolgen van kwaliteit en wetenschappelijk onderzoek, en voor de optimalisatie van interne processen anderzijds."Of de software ook nuttig kan zijn voor huisartsen? "Jazeker", beaamt Dries Hens. "Ook huisartsen hebben soms moeite - net door die stapel documenten en het tijdsgebrek waar we het al eerder over hadden -, om alle voor hen relevante medische informatie uit verschillende dossiers te halen. Denk bijvoorbeeld aan SumEHR." De start-up plant daarvoor verkennende gesprekken met geïnteresseerde huisartsenkringen. "We zijn een klein bedrijf maar werken graag samen met artsen, artsenkringen en ziekenhuizen die een voortrekker willen zijn in aantoonbare kwaliteit."