...

Een probleem waar ziekenhuizen vandaag mee kampen is de schaarste aan verpleegkundig personeel. Daarbovenop worden de aanwezige verpleegkundigen vaak afgeleid van hun kerntaken - de begeleiding en verzorging van patiënten - door allerlei logistieke opdrachten, zoals het aanvullen van voorraden, de registratie van maaltijden, het patiëntentransport, onderhoud, schoonmaak, enzovoort. Om daar iets aan te doen voerde het AZ Sint-Monica principes van 'Lean Logistics' in, een systeem om de logistieke medewerkers efficiënter en flexibeler mee aan te sturen.Zo krijgen zij bijvoorbeeld een overzicht van alle nog openstaande taken op hun smartphone en kunnen ze aanduiden welke opdrachten ze op zich nemen. Dat 'zelfactiverende' aspect werkt motiverend en leidt daardoor niet enkel tot een verhoogde logistieke efficiëntie, maar ook tot een verbeterde jobtevredenheid, zowel bij de betrokken medewerkers als bij het 'ontlaste' verplegend personeel. Een ander 'Lean Logistics'-principe dat het AZ Monica invoerde is radio-frequency identification (RFID) om het beheer van de vele decentrale voorraden in het ziekenhuis te automatiseren.Rondleiding?Voor zijn innovatieve aanpak van het personeelsprobleem ontving het AZ Monica deze maand de Industrie Award 2013 voor Best Practice in Logistics. Mensen die interesse hebben in de geoptimaliseerde werking van de logistieke processen zijn overigens welkom in de Antwerpse campus van het ziekenhuis. Zij kunnen zich daarvoor wenden tot adjunct-algemeen directeur Dirk Van de Vijver, die nauw betrokken is bij de invoer van het 'Lean Logistics'-project: 0032 3 240 27 20.