...

"We willen onze leden nog meer begeleiden in de verschillende stappen in hun professionele en privé-leven", zegt Veekash Fakum, Chief Sales Officer bij Amonis. "We kunnen hen woon- of autoverzekeringen aanbevelen dankzij onze samenwerking met gespecialiseerde maatschappijen. Dank zij onze 28.784 leden kunnen we best wat gewicht in de schaal leggen bij de onderhandelingen over kwaliteitsvolle aanbiedingen." "Het belangrijkste is niet om geld te verdienen met die bijkomende diensten, maar om kwaliteitsvolle, nauwkeurig geselecteerde producten aan te bieden die onze leden kunnen gebruiken in hun dagelijkse leven", vult Amonis-voorzitter Herwig Van Dijck aan. POZIn december 2018 bracht het pensioenfonds de Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen op de markt (POZ). "De POZ geeft zelfstandigen de mogelijkheid om als natuurlijke persoon een bijkomend aanvullend pensioen op te bouwen, naast het VAPZ", preciseert Veekash Fakum. "Dit product stemt overeen met de Individuele Pensioentoezegging (IPT) die zich uitsluitend op zelfstandigen in een vennootschap richt. Net zoals voor de IPT is de maximale jaarlijkse bijdrage begrensd met de 80%-regel." Momenteel zijn zo'n 7.000 leden van Amonis zelfstandigen als natuurlijke persoon. Net zoals voor het VAPZ keerde Amonis voor dit nieuwe product een globaal netto rendement uit van 2,75% in 2018. In minder dan een maand tijd werd voor meer dan een miljoen euro bijdragen gestort voor het VAPZ.In 2019 is de basisinterest rendement vastgelegd op 1,4%, eventueel aangevuld met een winstbijdrage. "De leden hebben ook een mogelijkheid van back service. Ze kunnen tot tien jaar voorafgaand aan de intekening op het VAPZ financieren. Die jaren kunnen in rekening gebracht worden vanaf 2018", voegt ondervoorzitter dr. Limpens toe. Het VAPZ kan aangegaan worden vijf jaar voor de pensioenleeftijd. 29.000 ledenVorig jaar sloten 1.134 nieuwe leden bij het tweede Belgische pensioenfonds aan. "Daar komen er nog eens 522 bij die opnieuw zijn aangesloten nadat ze zich door de concurrentie lieten verleiden", stipt Herwig Van Dijck aan. Amonis telt zo 28.784 leden, waarvan de hoofdmoot artsen (66%). 759 pas afgestudeerden (dat is 67,5% meer dan in 2017) sloten vorig jaar aan. Wellicht het effect van de dubbele cohorte in de geneeskundestudies. Het pensioenfonds blijft uitbreiden door ook buiten de zorgberoepen nieuwe leden aan te trekken (9% van de leden). Kinesitherapeuten, tandartsen en apothekers vertegenwoordigen respectievelijk 19%, 5% en 4%. "Momenteel hebben we een advocaat op proef die de raad van bestuur zal vervoegen om deze beroepsgroep te vertegenwoordigen", voegt dr. Limpens toe. Amonis hoopt dat de volgende federale regering een oplossing vindt voor de artsen die blijven werken na de wettelijke pensioenleeftijd, zodat zij van hun sociaal statuut kunnen blijven genieten in een andere vorm. Ondanks zijn inspanningen en beloftes is minister Bacquelaine er niet in geslaagd een concrete oplossing te vinden met zijn collega op Sociale Zaken.