...

Amonis verwelkomde vorig jaar 1.283 nieuwe leden, van wie 452 promovendi. Het totale niet-gepensioneerde ledenaantal komt daarmee op 27.263, van wie 67% artsen. 1.198 begunstigden kregen in 2017 een rust- of overlevingsrente.De actieve leden stortten 50,1 miljoen euro sociale voordelen van het Riziv, plus 29,1 miljoen persoonlijke bijdragen, voor een totaal netto incasso van 88,4 miljoen.In een context van over het algemeen lage rentevoeten, legt Amonis een netto financieel rendement voor van 3,64% - een toename met 7% sinds 1995: 3,25% voor het sociaal VAP en 3,20% voor het gewoon VAP. Naast 2% verhoging van de rentes voor de begunstigden. Dat mooie resultaat is te danken aan voorzichtige investeringen, voornamelijk in Europa (60%) en in obligaties (65%).Voor het eerst lanceert Amonis zich ook in duurzaam beleggen. Dat betekent dat wordt uitgekeken naar investeringen die zowel inzake milieu, sociale aspecten als governance voldoen aan de 'sustainable development goals' van de Verenigde Naties. Dat op voorwaarde dat het rendement gelijkwaardig blijft, wat vaker het geval is dan je op het eerste gezicht zou kunnen denken.Meer hierover leest u volgende week in Artsenkrant.