...

We spreken af bij CEO Kris Sienaert thuis. Links en rechts staan dozen - bestellingen - met innovatieve fietsaccessoires van zijn webshop. Een uit de hand gelopen hobby, vertelt hij, waarmee hij begonnen is toen hij nog zijn huisartsenpraktijk runde. "In juni was het alweer twee jaar geleden dat ik gestopt ben", blikt Kris Sienaert terug. Destijds stond hij als beginnend huisarts, actief bij het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen (SVH), in Artsenkrant. Vandaag brengt hij opnieuw zijn verhaal, maar ditmaal als startende ondernemer."Ik wou mijn leven terug", zegt Kris Sienaert over stoppen als huisarts. "Door de administratieve overlast, de continue beschikbaarheid en de wachtdiensten had ik steeds minder tijd voor mezelf en mijn gezin. Op een ochtend klaagde mijn vrouw over ernstige buikpijn. Appendicitis, vermoedde ik. Tijd om haar naar het ziekenhuis te brengen had ik echter niet: er wachtte een volle wachtzaal op mij. Dat moment is een van de keerpunten geweest."Al gauw speelde ik met het idee om een eigen health tech-bedrijf op te richten, gezien de steeds groter wordende nood aan digitalisering in onze gezondheidszorg. Voor de medische invulling en geloofwaardigheid zou ik zelf instaan. Maar wie zou de IT-kant op zich nemen? Ik sprak met verschillende personen en uiteindelijk vond ik de geschikte co-founder in de familie. Mijn neef Stijn (Coolbrandt, nvdr), toen nog R&D manager bij Agfa HealthCare, bleek gelijkaardige plannen te hebben. We legden onze ideeën samen en in de zomer van vorig besloten we de sprong te wagen. Kris Sienaert blijkt een vat vol inspiratie te zijn. ALMA.care bewandelt dan ook verschillende pistes. Maar het uitgangspunt is steeds hetzelfde. "Onze maatschappij spendeert momenteel massa's geld aan zieke mensen", aldus Sienaert. "Daarbij stellen we vast dat we in veel gevallen te laat reageren: we wachten tot we een burn-out hebben of tot ouderen vallen en hun heup breken, terwijl de symptomen vaak al veel eerder duidelijk zijn. Moesten we een deel van het budget dat naar zorg gaat gebruiken om die aandoeningen vroegtijdig op te sporen en te behandelen, dan blijven mensen langer gezond. Dit betekent minder uitgaven voor de gezondheidszorg. Maar ook dat er minder afwezigheden op het werk zullen zijn en dat we langer thuis kunnen blijven wonen. Dat vraagt een mindshift."De piste waar ALMA.care momenteel vooral op inzet is die van de gezondheid op het werk. Kris Sienaert: "Stilaan geraakt stress en burn-out uit de taboesfeer waardoor er ook meer aandacht komt voor de aanpak van deze werkgerelateerde problemen in de professionele sector. "Bedrijven zijn vandaag de dag dan ook wettelijk verplicht om in te zetten op de preventie van burn-out", zegt Kris Sienaert. "Maar tijdens ons marktonderzoek stelden we vast dat veel van de bestaande initiatieven, Belgisch en internationaal, onder te brengen zijn in de welzijnssfeer. Ze hebben eerder een coachingfunctie en worden met andere woorden ingeschakeld wanneer het ofwel te vroeg, ofwel al te laat is."Wat ALMA.care wil doen is stress bij werknemers 24/7 monitoren en real time data gebruiken om een gepersonaliseerd inzicht te verwerven in de impact van stress op de gezondheid. "Dat maakt het mogelijk om stressgerelateerde problemen vroegtijdig op te sporen en burn-out te vermijden", vervolgt Sienaert. "Zo kent burn-out een lange aanloop van stress en onvoldoende recuperatie. Door een aantal parameters dagelijks te monitoren, krijg je meer inzicht in je eigen gezondheid waardoor je bij mogelijke alarmsignalen relatief snel kan reageren." Bedoeling is dat bedrijven - we mikken initieel op bedrijven met meer dan 500 werknemers - onze technologie aanbieden aan hun werknemers. Veel van het succes van de toepassing (Alma Fit, nvdr) zal van de user interface afhangen, beseft Sienaert. "Werknemers mogen dit niet als bemoeizucht vanwege hun werkgever ervaren. Integendeel, de persoonlijke inzichten die afgeleid zijn van hun eigen fysiologische data geven hen de mogelijkheid om echt met gezondheid bezig te zijn. Dit is echte patient empowerment."Krijgt de werkgever dan ook inzage in de gegevens van zijn werknemer? Risico is dat continue gestresseerde werknemers zo aan de kant zullen worden geschoven. "Dat mag absoluut niet gebeuren", reageert Kris Sienaert. "Wij zijn een trusted third party. De werkgever krijgt inzicht in de gezondheid van zijn bedrijf door middel van high level heat maps. Zijn winst bestaat erin dat het personeel gezonder en gelukkiger is. De werknemer mag ook niet aan zijn lot worden overgelaten. Het ideale scenario is dat zijn betrokkenheid bij de app groot genoeg is dat hij zelf het initiatief neemt om iets aan zijn gezondheid te doen als de resultaten alarmerend zijn. Hij kan bijvoorbeeld naar zijn huisarts stappen. Maar het moet bijvoorbeeld ook mogelijk zijn om terug te koppelen naar de diensten voor preventie en bescherming van het werk. Dat bekijken we momenteel nog met de bedrijven. Ze kunnen op die manier de beperkte middelen inzetten voor degenen die het echt nodig hebben."Andere vraag is: hoe meet je stress? "Voorlopig bestaat er nog geen gouden standaard om continu stress te meten", zucht Sienaert. "We werken momenteel aan een algoritme dat voornamelijk gebaseerd is op hartritmevariabiliteit (HRV), dat is de variatie van het interbeatinterval (het exacte tijdsinterval tussen 2 hartslagen) Simpel uitgelegd: wie gezond is, heeft een grote HRV. Die HRV neemt af wanneer iemand chronisch gestresseerd of gespannen is", legt Kris Sienaert uit. Het team laat zich daarvoor bijstaan door een advisory board met "topspecialisten" uit de wereld van de cardiologie en de hartritmevariabiliteit.. Kris Sienaert en zijn partner Stijn Coolbrandt haalden het idee om de hartslag en hartritmevariabiliteit van werknemers te monitoren in feite bij de transportsector. "In elke vrachtwagen zitten honderden sensoren. We kennen perfect het toerental en de bandenspanning, maar we weten niks over de chauffeur. Heeft hij voldoende geslapen? Heeft hij geen hartproblemen?" "Dat een bedrijf als H. Essers ons product (dat Alma Live zou heten, nvdr) zou willen testen en andere grote stakeholders zoals het BIVV met ons in zee wilden gaan, bewijst dat er ook potentieel in deze oplossing zit", zegt Sienaert.Naast werknemers en vrachtwagenchauffeurs, geloven de makers dat het principe van 24/7 monitoren ook erg nuttig kan zijn voor andere doelgroepen, zoals ouderen. "Vandaag bestaan er al talloze personenalarmsystemen die toelaten om, bijvoorbeeld bij een val, met een druk op de knop iemand op te roepen, een hulpverlener, familielid, vrienden, buren of indien nodig de hulpdiensten. Maar in feite komen zij te laat: ze moeten de persoon in kwestie als het ware oprapen en dan is het kwaad vaak al geschied. Zo kan een gebroken heup het einde betekenen van zelfstandig thuis wonen. Beter zou zijn moest je die val kunnen voorkomen."En dat kan door parameters als gangpatroon te gaan monitoren. "Bijvoorbeeld in de winter - wanneer ouderen lange tijd niet buiten komen en ze minder actief zijn - is het relevant om hun gangpatroon in het oog te houden en tijdig in te grijpen om spieratrofie te vermijden." Op het moment van schrijven is het CrossCare-subsidiedossier 'automatische 24/7-valpredictie bij ouderen"' goedgekeurd. Er lopen ook gesprekken met een aantal geïnteresseerde partners.Met deze initiatieven heeft ALMA.care voorlopig zijn handen vol. To be continued...