...

Daarnaast kunnen thorax-CT-scans ook gebruikt worden bij hoogrisicopatiënten (bv. immunosuppressie of geriatrisch profiel) die zullen geïntubeerd of geopereerd worden voor acute pathologie die niet gerelateerd is aan covid-19 (bv. CVA).Wat betreft urologie en uro-oncologie doen radiologen momenteel alleen 'urgente' beeldvorming, gedefinieerd als alle scans die geen 12 weken uitgesteld kunnen worden als gevolg van somatische/ psychologische klachten van de patiënt. Prof. Villeirs benadrukte dat deze urgentie niet altijd kan bepaald worden door de radioloog, maar dat de behandelende arts hierbij een belangrijke rol speelt. In het UZ Gent wordt momenteel enkel nog beeldvorming gedaan in een beperkt aantal situaties, meer bepaald om het effect van lopende oncologische behandelingen te evalueren, als follow-up kort na het stoppen van een behandeling, bij klinische studies en bij symptomen die wijzen op herval. Voor deze beslissingen baseren radiologen zich op de EAU-richtlijnen en beperken ze zich grotendeels tot follow-up aanbevelingen binnen 1 à 2 jaar na diagnose of behandeling.Tijdens de discussie werd aangegeven dat urologen nu geregeld melding krijgen van radiologen dat een covid-19-negatieve patiënt op de CT-thorax toch tekenen van mogelijke besmetting vertoont met de vraag hoe hiermee om te gaan. Prof. Villeirs bevestigde het bestaan van deze situatie in ongeveer 10% van de gevallen. Bij deze patiënten is het belangrijk om hen te beschouwen als potentieel covid-positief geval, en een tweede PCR of andere test te doen om de aard van de CT-afwijking te achterhalen.De volledige voordracht van prof. Villeirs kunt u terugvinden op de website van Scientific Summits. (https://www.scientificsummits.eu/events/webmeeting-urology-in-belgium-in-times-of-corona/)