...

Momenteel zijn er online verschillende wetenschappelijke adviezen te vinden voor urologen, o.a. de covid-19-resources van European Urology, en de NCCN-richtlijnen met betrekking tot het plannen of uitstellen van follow-upconsultaties tijdens covid-19. De BVU/SBU hebben richtlijnen uitgewerkt om de prioriteit van urologische ingrepen te bepalen in het kader van de covid-19-epidemie. Deze richtlijnen gaan van een primaire annulering van hoofdzakelijk kleine ingrepen in stadium 1 van de epidemie, tot het uitvoeren van enkel nog levensbedreigende urgenties in stadium 4. De prioriteit bij het uitvoeren van urologische ingrepen wordt bepaald door verschillende factoren. Ten eerste moet locoregionaal bekeken worden wat de capaciteit is en in welk stadium van de pandemie men zit. Daarnaast moet ook de impact op overleving van de patiënt geëvalueerd worden indien de operatie zou uitgesteld worden, vb. bij patiënten met dringende urologische problemen en uro-oncologische patiënten. Uiteraard moet voor elke casus afzonderlijk bekeken worden of er tijdelijk alternatieve behandelingen mogelijk zijn. Tevens speelt ook de gezondheidstoestand van de patiënt een rol, vb. wat als deze achteraf besmet zou geraken met het coronavirus. Ook de nood aan postoperatieve intensieve zorgen, het verblijf in het ziekenhuis en mogelijke complicaties spelen een rol. Prof. Decaestecker besprak in detail de schema's voor uro-oncologie en gaf aan dat de beslissing om een ingreep al dan niet uit te stellen bij kankerpatiënten grotendeels bepaald wordt door te kijken naar overleving na drie maanden. Ook voor de aanpak bij patiënten met stenen werd er een duidelijk overzicht gegeven.Indien een operatie noodzakelijk is, kan er een stappenplan gevolgd worden. Een paar dagen voor de operatie moet de patiënt gecontacteerd worden om te checken wat zijn toestand is. Indien er vermoedens zijn van een covid-19-besmetting en de operatie kan niet uitgesteld worden, moet deze plaatsvinden in een speciale covid-19-faciliteit. In dit verband besprak prof. Decaestecker ook de richtlijnen van SAGES (Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons), meer specifiek het belang om bij laparoscopische procedures rookafzuiging te gebruiken met een ULPA-filter. De volledige voordracht van prof. Decaestecker kunt u terugvinden op de website van Scientific Summits (https://www.scientificsummits.eu/events/webmeeting-urology-in-belgium-in-times-of-corona/)