Alles over Zuid-Korea

Het gaat om een multicentrische, gerandomiseerde, open-label, fase III-studie uit Japan en Zuid-Korea. Daarin werden 356 patiënten met gemetastaseerd maagcarcinoom behandeld met S-1 in combinatie met leucovorine en oxaliplatine (S-1 40-60 mg en leucovorine 25 mg peroraal tweemaal daags gedurende 7 dagen plus oxaliplatine 85 mg/m2 intraveneus op dag 1 om de twee weken). Daarnaast kregen 355 patiënten S-1 in combinatie met cisplatine (S-1 40-60 mg peroraal tweemaal daags gedurende 21 dagen plus cisplatine 60 mg/m2 intraveneus op dag 1of 8 om de vijf weken).

In deze gerandomiseerde, open label, fase 3-studie, die werd uitgevoerd in 21 centra in China, Zuid-Korea en Thailand werden 187 patiënten met ALK-positief gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom behandeld met ofwel alectinib (125 patiënten met 600 mg alectinib oraal tweemaal per dag) ofwel crizotinib (62 patiënten met 250 mg crizotinib oraal tweemaal per dag).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.