Alles over Yokota

Spoelen met rebamipide kan optreden mondmucositis verminderen

In deze multicentrische gerandomiseerde, dubbelblinde placebogecontroleerde fase II-studie werden 94 patiënten ingesloten die chemoradiotherapie ondergingen omwille van een hoofd- en halskanker. Ze werden gerandomiseerd in drie groepen: placebo, rebamipide 2% en rebamipide4 %.