Alles over Y

In een multicentrische, gerandomiseerde Chinese fase 3-studie werden 100 patiënten met FLT3-ITD acute myeloïde leukemie, die een allogene hematopoëtische stamceltransplantatie ondergingen, vervolgens verder behandeld met sorafenib. De controlegroep bestond uit 102 patiënten, waarbij de sorafenib werd stopgezet één week voor het uitvoeren van de allogene hematopoëtische stamceltransplantatie.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.