Nut van fysische activiteit tijdens chemotherapie voor borstkanker

Nut van fysische activiteit tijdens chemotherapie voor borstkanker

Intensieve fysische activiteit gedurende de chemotherapie is geassocieerd met minder vermoeidheid, sneller herstel tussen de chemotherapiebehandelingen en een positievere mentale toestand met een beter algemeen welzijn tot gevolg.