Alles over Whelan

Een multicentrische gerandomiseerde trial ging het effect - en meer bepaald de nevenwerkingen op lange termijn - na van geaccelereerde partiële borstbestraling (APBI) in vergelijking met volledige borstbestraling na conservatieve chirurgie omwille van ductaal carcinoom.

De vijfjaarsoverleving van kinderen en AYA's (Adolescents & Young Adults) bedraagt 80% voor alle kankertypes samen. Zo zijn er in Europa een half miljoen overlevenden van een kanker op jonge leeftijd. Twee op de drie zal laattijdige effecten ondervinden, van wie de helft ernstig.