Alles over West-Europa

De toegang tot kankergeneesmiddelen is hoogst ongelijk in de verschillende Europese landen. Dat komt zowel door de ongelijke toegang tot studies met geneesmiddelen in ontwikkeling en tot goedgekeurde geneesmiddelen omwille van de verschillen in uitgaven van de gezondheidszorg. Op Virtual ESMO 2020 werden twee studies voorgesteld over het onderwerp.

De ESMO Award 2019 werd toegekend aan onze landgenoot professor Eric Van Cutsem van de KU Leuven, de grondlegger van een van de eerste eenheden die gespecialiseerd zijn in maag- en darmkanker in Europa.

SANDPIPER is een internationale, dubbelblinde, multicentrische, gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie, volgens de onderzoekers de eerste en tevens grootste studie ooit met taselisib.

De incidentie van anuskanker stijgt bij mannen en vrouwen of in tal van landen bij vrouwen, vooral in de Amerika's, Noord- en West-Europa en Australië.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.