Alles over VS

De vooruitgang in kankertherapieën en diagnostische instrumenten leidde de laatste jaren tot een aanzienlijk verbeterde overlevingskans van patiënten met gevorderde, uitgezaaide niet-kleincellige longkanker (NSCLC IV). Ook de aanpak is drastisch veranderd, van puur palliatieve naar soms curatieve zorg. Oligometastatische ziekte (OMD) was één van de thema's op het European Lung Cancer Congress 2023.

Neuroblastoom is een zeldzame, maar ernstige vorm van kinderkanker. Helaas zijn de huidige therapeutische mogelijkheden voor hoogrisicopatiënten vaak niet toereikend om een goede kans op herstel te bieden. Daarom heeft het Gentse PPOL-onderzoeksteam (Pediatrisch Precisie Oncologie Lab) in samenwerking met het Nederlandse Princes Máxima Kinderkanker Centrum en het Memorial Sloan-Kettering Kankerinstituut (VS) onderzoek verricht naar nieuwe potentiële therapeutische strategieën voor deze dodelijke ziekte.

De gezondheidspolitiek heeft drie belangrijke doelen: de kwaliteit van de zorg, solidariteit en duurzaamheid. Duurzaamheid betekent ook dat de gezondheidszorg betaalbaar moet blijven. Het gezondheidssysteem moet het beschikbare budget goed investeren om de maximale opbrengst in extra gezondheid te verkrijgen. Prof. Lieven Annemans gaf een uiteenzetting over het onderwerp op de jaarlijkse vergadering van de BGDO.

Tijdens het ESMO Education Weekend van 16-18 oktober 2020 werden nieuwe behandelingsopties voor gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) belicht. Daarbij ging aandacht uit naar nieuwe geneesmiddelen, maar ook naar het meer doeltreffend maken van bestaande behandelingen via een gepersonaliseerde aanpak.

Tijdens het ESMO Education Weekend werden nieuwe behandelingsopties voor gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) belicht. Daarbij ging aandacht uit naar nieuwe geneesmiddelen, maar ook naar het meer doeltreffend maken van bestaande behandelingen via een gepersonaliseerde aanpak.

In het kader van de Pierre Stryckmans Lecture werd prof. Gilles Salles (Lyon, Frankrijk) uitgenodigd tijdens de 35ste jaarlijkse bijeenkomst van de Belgian Hematology Society. Hij gaf een lezing over folliculair lymfoom: kennen we alle puzzelstukjes?

Na een korte overwintering zijn de blauwe schermen van de grote internationale en Belgische congressen weer aangezet. Ons aprilnummer bevat dan ook heel wat nieuwe, nog niet gepubliceerde informatie.

Hoewel de sterfte aan longkanker de laatste jaren gestaag is gedaald, blijft longkanker de belangrijkste oorzaak van kankersterfte in de rijke landen. Vorsers van Yale hebben samen met Britse vorsers de behandeling van patiënten met een NSCLC in de VS en het VK onder de loep genomen.

Bij patiënten bij wie een borstkanker wordt gediagnosticeerd na een negatieve screeningsmammografie, blijkt het vaker te gaan om een prognostisch ongunstige kanker. De hogere dichtheid van het borstklierweefsel correleert met een hoger risico op het diagnosticeren van kanker na een negatieve screeningmammografie en dat op een jongere leeftijd. De prognose van zo'n kanker is vaker ongunstig.

De brandweerlieden van New York die hulp hebben geboden bij de catastrofe van het World Trade Center (WTC) van 11 september, lopen een hoger risico om een monoklonale gammapathie van onbepaalde oorsprong (MGUS) te ontwikkelen. MGUS is een precursor van multipel myeloom.

In deze reeks zoomen we in op recente ontwikkelingen binnen de health tech sector. Health technology is de snelst groeiende start-upscène in ons land. Deze aflevering: de wearable developer.

Recente vaststellingen van het International Male Breast Cancer Programme bevestigen dat borstkanker bij mannen en vrouwen onmiskenbaar verschilt, en dat een op drie mannen die door borstkanker getroffen wordt, niet optimaal wordt behandeld. Ze wijzen ook op een borstkankersubtype dat blijkbaar enkel bij mannen voorkomt.

PARP-remmers zijn zeer doeltreffende geneesmiddelen, die het herstel van het DNA verhinderen. Rucaparib werd onderzocht bij patiënten die al verschillende behandelingslijnen hadden gekregen.

Tegen 2050 zou de sterfte aan maligne melanoom dalen, maar het aantal mensen dat eraan sterft, zal stijgen wegens de vergrijzing van de bevolking. Maar als nieuwe geneesmiddelen tegen melanoom doeltreffend blijken, zou ook het aantal sterfgevallen kunnen dalen.

Een groep van het vermaarde medische centrum 'City of Hope' (Duarte, CA, VS) beschrijft een klinische casus van een recidief van glioblastoom in de hersenen, dat vrij spectaculair reageerde op een nieuwe techniek van immunotherapie, meer bepaald CAR-T-cellen (T-cellen met een chimere receptor). Een belangrijke stap voorwaarts. Er waren al goede resultaten behaald met die behandeling, maar enkel in de hematologie.

Eén van de onderwerpen die werden aangesneden op het congres van de ASCO dit jaar, is of we de behandeling kunnen verbeteren met de bestaande geneesmiddelen. Eén van de studies ging over pancreaskanker, een kanker met een zeer hoge sterfte. Een verbetering van de overleving van die patiënten is dus essentieel.

Op het ELCC 2016 werd de klinisch bijzonder interessante werkzaamheid bevestigd van nivolumab, een specifieke PD-1-antagonist, bij patiënten met een gevorderde spinocellulaire niet-kleincellige longkanker die al een behandeling hadden gekregen, en dat zonder noemenswaardige veiligheidsproblemen.

Prof. Suresh Ramalingham (Universiteit van Atlanta, VS) heeft op het ELCC de resultaten van verschillende studies gepresenteerd. Hij geeft hier commentaar bij de studies AURA-1 en AURA-2. Die studies hebben osimertinib, een nieuwe EGFR-tyrosinekinaseremmer van de derde generatie, onderzocht als eerste- en tweedelijnstherapie bij patiënten met een NSCLC met een mutatie van het EGFR-gen, waaronder een T790M, mutatie die resistentie verleent tegen de klassieke tyrosinekinaseremmers.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.