Alles over Visser

Zes prognostische factoren van invasieve borstkanker na DCIS

Een nieuwe studie levert informatie op die het klinische beleid bij vrouwen bij wie een ductulair carcinoma in situ (DCIS) werd gediagnosticeerd, zou kunnen verbeteren. Bij een meta-analyse op grond van een systematisch literatuuroverzicht konden 26 prognostische factoren worden achterhaald die correleren met het optreden van een invasieve kanker bij patiënten met een DCIS. Zes van die factoren correleerden met een stijging van het relatieve risico op evolutie naar invasieve borstkanker met 36% tot 84% (significant verschil).

ECCO 2019

The ECCO 2019 European Cancer Summit on 12-14 September 2019 in Brussels, Belgium will bring together worldwide leaders from cancer care, research, patient advocacy and public-private sectors in a unique multi-stakeholder forum. The theme of the second edition of the ECCO Summit is: "European Cancer Care: Across Borders".