Alles over Visser

Zes prognostische factoren van invasieve borstkanker na DCIS

Een nieuwe studie levert informatie op die het klinische beleid bij vrouwen bij wie een ductulair carcinoma in situ (DCIS) werd gediagnosticeerd, zou kunnen verbeteren. Bij een meta-analyse op grond van een systematisch literatuuroverzicht konden 26 prognostische factoren worden achterhaald die correleren met het optreden van een invasieve kanker bij patiënten met een DCIS. Zes van die factoren correleerden met een stijging van het relatieve risico op evolutie naar invasieve borstkanker met 36% tot 84% (significant verschil).

Mediforum :

Grote sprongen voorwaarts bij de behandeling van melanoom

Tijdens een educatieve sessie, georganiseerd door Bristol-Myers Squibb in Leuven op 3 september, lichtte professor Bart Neyns, hoofd Medische Oncologie UZ Brussel, de vooruitgang toe die de laatste 10 jaar gemaakt werd bij de behandeling van melanoom.