Alles over Visser

Een nieuwe studie levert informatie op die het klinische beleid bij vrouwen bij wie een ductulair carcinoma in situ (DCIS) werd gediagnosticeerd, zou kunnen verbeteren. Bij een meta-analyse op grond van een systematisch literatuuroverzicht konden 26 prognostische factoren worden achterhaald die correleren met het optreden van een invasieve kanker bij patiënten met een DCIS. Zes van die factoren correleerden met een stijging van het relatieve risico op evolutie naar invasieve borstkanker met 36% tot 84% (significant verschil).