Alles over Verenigde Staten

In deze multicentrische fase III-studie (bijna 200 centra in de Verenigde Staten en Canada) werden van 1999 tot 2006, 636 vrouwen, die borstsparende heelkunde ondergingen voor een laag-risico DCIS, gerandomiseerd om al (radiotherapiegroep: n = 314) dan niet (observatiegroep: n = 322) een postoperatieve bestraling te ondergaan.

De Duitse vaccinproducent BioNTech heeft voor het eerst een patiënt met dikkedarmkanker behandeld met het geïndividualiseerde mRNA-kankervaccin BNT122. Dat gebeurde tijdens een fase 2-studie die recent werd opgestart in de Verenigde Staten, Duitsland, Spanje en België, zo liet het bedrijf weten.

De pandemie, die sinds maart 2020 aan de gang is, heeft invloed gehad in de oncologie, zowel op de patiënten als op de zorgverstrekkers. Maar over welke impact gaat het en hoe groot is die? Om dat na te gaan, hebben onderzoekers een studie uitgevoerd bij 109 oncologen in 18 Europese landen en het Amerikaanse continent (1). Prof. Guy Jerusalem (CHU Sart-Tilman, ULiège), die de studie heeft geleid, vertelt er ons meer over.

Prof. Bertrand Tombal, diensthoofd van het departement urologie van het UCL in Brussel en president van EORTC baseerde zijn selectie van het ASCO 2021-congres op nieuwe data die in zijn ogen op korte termijn de klinische praktijk zullen veranderen.

De 16de Internationale Conferentie over Maligne Lymfoom (ICML 2021) werd niet in Lugano, maar digitaal gehouden van 18 tot 22 juni. De doelstelling van het organiserende comité was om wetenschappers wereldwijd te inspireren met recente en relevante informatie over lymfoïde maligniteiten.

De pandemie, die we kennen sinds maart 2020, heeft invloed gehad in de oncologie, zowel op de patiënten als op de zorgverstrekkers. Maar over welke impact gaat het en hoe groot is die? Om dat na te gaan, hebben onderzoekers een studie uitgevoerd bij 109 oncologen in 18 Europese landen en het Amerikaanse continent (1). Prof. Guy Jerusalem (CHU Sart-Tilman, ULiège), die de studie heeft geleid, vertelt er ons meer over.

Tijdens het virtuele ESMO 2020-congres was er veel aandacht voor nieuwe data binnen longkanker. Hieronder een selectie van highlights gepresenteerd in verschillende live sessies waar de focus grotendeels lag op niet-kleincellige longkanker.

Tijdens de post-ASCO-meeting op 27 juni stelde prof. dr. Bart Neyns, diensthoofd medische oncologie UZ Brussel, de meest in het oog springende resultaten voor die dit jaar gepresenteerd werden in het domein van de immuuntherapie. Daarbij ging hij van start met belangrijke resultaten die tot praktijkverandering zullen leiden voor de behandeling van MSI-H/MMRd metastatisch coloncarcinoom.

SOCIAAL Vrouwelijke oncologen gaan minder vaak dan hun mannelijke collega's naar wetenschappelijke vergaderingen, waar ze nochtans collega's kunnen ontmoeten en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied.

MULTIPEL MYELOOM ICARIA is een gerandomiseerde fase 3-studie, die het effect heeft onderzocht van toevoeging van isatuximab (ISA), een nieuwe CD38-antagonist, aan de combinatie pomalidomide en dexamethason (Pd) op de progressievrije overleving (PFS, primair eindpunt) bij patiënten met een relaps van multipel myeloom na minstens twee behandelingslijnen waaronder lenalidomide en een proteasoomremmer (mediaan aantal 3, spreiding 2-11).

In de Verenigde Staten is de incidentie van colorectale kanker bij bejaarde volwassenen gedaald sinds het midden van de jaren tachtig, maar bij jongvolwassenen en volwassenen van middelbare leeftijd is de incidentie van colorectale kanker nog gestegen.

In deze studie werden de dossiers uit de nationale kankerdatabase van de Verenigde Staten, voor de periode 2004-2014, nagekeken bij 15.207 patiënten met een klinische T4 colonkanker, die een resectie hadden ondergaan. Bij 195 patiënten werd een neoadjuvante radiotherapie verricht bestaande uit 4.500 cGY in 25 fracties gedurende vijf weken (range: 3.990-5.040 cGY).

In deze rubriek geven we informatie over preklinische ontdekkingen of de prille ontwikkeling van één of meer geneesmiddelen. Die worden misschien de oncologie of de hematologie van morgen. Of net niet. In dit nummer bespreken we enkele geneesmiddelen die het EMA in de EU en de FDA in de Verenigde Staten hebben goedgekeurd.

De laatste jaren werden meerdere studies uitgevoerd, die hebben aangetoond dat de overleving op korte en lange termijn slechter is bij patiënten met een kanker van het rechtercolon dan bij patiënten met een kanker van het linkercolon, ongeacht het ziektestadium op het ogenblik van de diagnose. Daarop werden extra onderzoeken op touw gezet om de chirurgische behandeling van patiënten met kanker van het rechtercolon te evalueren. Dit is er een van.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.