Alles over Vansteenkiste

Op zaterdag 14 november 2020 vond de 14e editie van de Respiratory Oncology Update Meeting plaats. Als gevolg van de covidpandemie werd deze meeting volledig virtueel georganiseerd in de studio's van Roularta Healthcare. Prof. dr. Vansteenkiste verwelkomde de meer dan 300 deelnemers namens het wetenschappelijk comité. Tijdens de meeting werden de wetenschappelijke hoogtepunten van het afgelopen jaar besproken door een multidisciplinaire faculty. Dit verslag bevat een selectie van highlights uit de verschillende presentaties.

In deze multicentrische (173 centra in 31 landen), open label gerandomiseerde fase 3-studie werden 792 patiënten met stadium IIIB of IV, na platinumtoediening recidiverend niet-kleincellig longcarcinoom, gerandomiseerd om ofwel behandeld te worden met avelumab (10 mg/kg om de twee weken) ofwel docetaxel (75 mg/m2 om de drie weken). 264 deelnemers in de avelumabgroep (n = 396) en 265 in de docetaxelgroep (n = 396) hadden PD-L1-positieve tumoren.

In deze multicentrische (173 ziekenhuizen in 31 landen), open label, gerandomiseerde fase 3-studie werden 792 patiënten met een progressie van niet-kleincellig longcarcinoom, na behandeling met platinumgebaseerde chemotherapie, gerandomiseerd om behandeld te worden met ofwel avelumab 10 mg/kg om de twee weken (396 patiënten) ofwel docetaxel 75 mg/m2 om de drie weken (396 patiënten).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.