Alles over Valle

In deze multicentrische (81 centra in 18 landen), gerandomiseerde, dubbelblinde fase 2-studie werd bij 106 patiënten ramucirumab (intraveneus 8 mg/kg of placebo op dag 1 en 8 tijdens de 21-dagen cycli) toegevoegd en bij 102 patiënten merestinib (oraal 80 mg of placebo eenmaal per dag) aan de eerstelijnsbehandeling met cisplatine-gemcitabine voor gemetastaseerde galblaaskanker. De controlegroep bestond uit 101 patiënten die placebo kregen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.