Alles over UZ Gent

Vanaf het najaar zal de overheid de uitbouw van zes AYA-zorgteams in België financieren. AYA staat voor 'Adolescents & Young Adults', een internationale term voor jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 35 jaar die aan kanker lijden. Het UZ Gent, dat al van 2009 de Aya-zorg probeert vorm te geven, speelde hierin een voortrekkersrol.

Zorg na kanker is een essentieel onderdeel van de oncologische zorg in het zorgtraject van de patiënt. Daarom ontwikkelde UZ Gent - met financiële steun van Kom Op Tegen Kanker - een platform met informatie en tips op maat van zorgverleners die bij de nazorgfase betrokken zijn.

Iedere keer is het met een zekere trots dat we jullie de nieuwe BOhN presenteren. Ook deze keer zijn we, in alle bescheidenheid, erin geslaagd om een kwaliteitsvol magazine samen te stellen dat de actualiteit van zowel de oncologische als hematologische wereld op de voet volgt.

In dit nummer bieden we voor het eerst een kijk in de andere richting: dr. Laurens Van Camp heeft in zijn tienerjaren AML overwonnen en besloot daarom zelf kinderkankerarts te worden. Inmiddels is hij bezig aan zijn specialisatie pediatrie en onderzoekt hij met zijn doctoraat nieuwe vormen van immuuntherapie voor AML.

Dr. Marina Garassino van de Universiteit van Chicago en het IRCCS Nationale Tumor Instituut in Milaan presenteerde de resultaten van de wereldwijde TERAVOLT-studie over de behandeling van longkanker tijdens de covid-19-pandemie. Dat deed ze tijdens het 17de Thoracale Oncologie Lentesymposium, een gezamenlijk initiatief van het UZ Gent en UZA, dat digitaal plaatsvond op 24 april 2021.

In het UZ Gent hebben onderzoekers van de afdeling Nucleaire geneeskunde een radiofarmacon op grote schaal kunnen produceren die de diagnose van gemetastaseerde prostaatkanker sneller en goedkoper maakt. Voor een PSMA PET/CT biedt de radioactieve tracer F-18-PSMA-11 enkele voordelen ten opzichte van de wereldwijd gebruikte Ga-68-PSMA-11. Het is bovendien een primeur dat een Belgisch ziekenhuis een radiofarmacon intern, van preklinische studie tot routine-onderzoek bij de patiënt, heeft ontwikkeld.

Prof. dr. Karen Geboes van het UZ Gent bracht verslag uit van de belangrijkste nieuwigheden in het domein van gemetastaseerde maagkanker. Ze startte met de data van de observationele studie DELIVER die het gebruik van nivolumab in derde lijn of verder onderzocht bij 487 patiënten met geavanceerde maagkanker (1).

Met deze beurs van het Prinses Máxima Centrum Belgium, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, kan dr. Delfien Bogaert een unieke internationale opleiding volgen tot topkinderoncoloog. Ze is de eerste arts die van deze beurs mag gebruikmaken.

Prof. Geert Villeirs van UZ Gent maakte allereerst duidelijk dat thorax-CT-scans niet gebruikt worden om de algemene bevolking te screenen op covid-19, dit naar aanleiding van berichten in de media. Thorax-CT-scans worden wel gebruikt in een selecte groep van patiënten, bv. bij patiënten met covid-19-symptomen en een negatieve PCR-test, en als triage bij patiënten met symptomen waarbij artsen snel een antwoord willen over een mogelijke besmetting.

Prof. Decaestecker van UZ Gent benadrukte bij de start van zijn presentatie dat de veranderingen in de dagelijkse urologische praktijk in deze coronatijden bedoeld zijn om maximale bescherming te bieden aan personeel en patiënten, en om de schade te beperken voor patiënten die een dringende urologische ingreep moeten ondergaan.

Het San Antonio Breast Cancer Symposium is de voorbije jaren uitgegroeid tot het belangrijkste congres rond borstkanker. Nieuwe data worden hier meestal voorgesteld en de aandacht in de medische pers is groot. Ook bij ons wordt al enkele jaren een post-SABCS gegeven voor degenen het congres niet zelf hebben kunnen bijwonen.

Om de toxiciteit van radiotherapie te verminderen, wordt ze gecombineerd met chemotherapie, waardoor de overleving van patiënten met hodgkinlymfoom aanzienlijk stijgt. Maar ook de vooruitgang in de radiotherapie zelf heeft impact op het optreden van toxiciteit.

Globaal worden borstkankerpatiënten meestal in rugligging bestraald. Toch blijkt buikligbestraling meer voordelen te hebben. Zo is er een betere dosisverdeling en worden risico-organen, zoals hart en longen, meer gespaard. De commercieel beschikbare buikligplatformen hebben echter wel wat nadelen en laten de bestraling van lymfeklieren zo goed als niet toe.

2020 werd uitgeroepen tot 'International Year of the nurse and midwife' en dus verdient ook een thema uit het programma voor hematologisch verpleegkundigen op het jaarlijkse BHS-congres onze aandacht: motiverende gespreksvoering en zelfmanagementondersteuning.

Op 4 februari wordt de strijd tegen kanker wereldwijd op de kaart gezet. Een dag met maximale aandacht voor de preventie, opsporing en behandeling van kanker.

LEVERKANKER Ook in 2019 werden enkele belangrijke stappen voorwaarts gemaakt bij de screening en behandeling van primaire leverkanker. Wij vroegen prof. dr. Hans Van Vlierberghe, diensthoofd maag-, darm- en leverziekten in het UZ Gent, om een overzicht te geven van de meest in het oog springende evoluties.

RADIOTHERAPIE Een gesprek met prof. dr. Piet Ost, kliniekhoofd van de dienst radiotherapie in het UZ Gent. Op de vraag naar belangrijke verwezenlijkingen binnen het radiotherapeutisch domein verwijst prof. Ost naar een aantal topics waar de rol van de radiotherapie de laatste jaren ernstig is gewijzigd.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.