Alles over Trends in Opioid Use Among Older Survivors of Colorectal

Chronisch gebruik van opiaten verschilt naargelang van het type kanker dat bejaarde patiënten hebben overleefd. Zes jaar na de diagnose was het aantal chronische gebruikers van opiaten niet hoger bij de patiënten die kanker hadden overleefd, dan in een controlegroep zonder voorgeschiedenis van kanker. Dat is ten dele toe te schrijven aan het feit dat het gebruik van opiaten was toegenomen in de controlegroep.

De vijfjaarsoverleving van kinderen en AYA's (Adolescents & Young Adults) bedraagt 80% voor alle kankertypes samen. Zo zijn er in Europa een half miljoen overlevenden van een kanker op jonge leeftijd. Twee op de drie zal laattijdige effecten ondervinden, van wie de helft ernstig.