Alles over Trends in Opioid Use Among Older Survivors of Colorectal

Opiaten bij bejaarde patiënten na colorectale, long- of borstkanker

Chronisch gebruik van opiaten verschilt naargelang van het type kanker dat bejaarde patiënten hebben overleefd. Zes jaar na de diagnose was het aantal chronische gebruikers van opiaten niet hoger bij de patiënten die kanker hadden overleefd, dan in een controlegroep zonder voorgeschiedenis van kanker. Dat is ten dele toe te schrijven aan het feit dat het gebruik van opiaten was toegenomen in de controlegroep.

ECCO 2019

The ECCO 2019 European Cancer Summit on 12-14 September 2019 in Brussels, Belgium will bring together worldwide leaders from cancer care, research, patient advocacy and public-private sectors in a unique multi-stakeholder forum. The theme of the second edition of the ECCO Summit is: "European Cancer Care: Across Borders".