Alles over Trends in Opioid Use Among Older Survivors of Colorectal

Opiaten bij bejaarde patiënten na colorectale, long- of borstkanker

Chronisch gebruik van opiaten verschilt naargelang van het type kanker dat bejaarde patiënten hebben overleefd. Zes jaar na de diagnose was het aantal chronische gebruikers van opiaten niet hoger bij de patiënten die kanker hadden overleefd, dan in een controlegroep zonder voorgeschiedenis van kanker. Dat is ten dele toe te schrijven aan het feit dat het gebruik van opiaten was toegenomen in de controlegroep.

Mediforum :

Grote sprongen voorwaarts bij de behandeling van melanoom

Tijdens een educatieve sessie, georganiseerd door Bristol-Myers Squibb in Leuven op 3 september, lichtte professor Bart Neyns, hoofd Medische Oncologie UZ Brussel, de vooruitgang toe die de laatste 10 jaar gemaakt werd bij de behandeling van melanoom.