Evofosfamide en doxorubicine bij gevorderd sarcoom weke delen?

Evofosfamide en doxorubicine bij gevorderd sarcoom weke delen?

Bij de eerstelijnstherapie van een gemetastaseerd of plaatselijk gevorderd sarcoom van de weke delen verbetert toevoeging van evofosfamide aan doxorubicine de totale overleving niet. Er is evenmin een verschil in progressievrije overleving.