Alles over The Breast

De MONALEESA -3 is een multicentrische fase 3-studie uitgevoerd in 174 centra in 30 landen. 726 patiënten met hormoonreceptor-positieve, humane EGFR-negatieve geavanceerde borstkanker werden aan een 2:1-ratio gerandomiseerd om behandeld te worden met ofwel ribociclib plus fulvestrant (n = 484) ofwel placebo plus fulvestrant (n = 242). De studie toonde aan dat toevoeging van ribociclib op significante wijze de progressievrije en algemene overleving verbeterde.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.