Radio-embolisatie versus sorafenib bij hepatocellulair carcinoom

Radio-embolisatie versus sorafenib bij hepatocellulair carcinoom

In een fase III-studie werd geen verschil in de totale overleving vastgesteld tussen selectieve interne radiotherapie (radio-embolisatie) en sorafenib bij patiënten met een plaatselijk gevorderd, niet-reseceerbaar hepatocellulair carcinoom (HCC). Radio-embolisatie veroorzaakte minder ernstige bijwerkingen.

Overleving zonder metastasen bij niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker

Overleving zonder metastasen bij niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker

De SPARTAN-studie is een fase III-studie die heeft aangetoond dat apalutamide, een androgeenreceptorantagonist, de overleving zonder metastasen en de tijd tot verergering van de symptomen significant verlengt in vergelijking met een placebo bij mannen met een niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker.

Lenvatinib vs. sorafenib bij inoperabel hepatocellulair carcinoom

Lenvatinib vs. sorafenib bij inoperabel hepatocellulair carcinoom

Volgens een fase III-non-inferioriteitsstudie is de totale overleving bij patiënten met een niet-reseceerbaar hepatocellulair carcinoom niet minder goed met lenvatinib als eerstelijnstherapie dan met sorafenib. De progressievrije overleving is langer met lenvatinib.

ADT bij niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker

ADT bij niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker

De PROSPER-studie is een fase III-studie die werd uitgevoerd bij patiënten met een niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker. In die studie verlaagde de combinatie van enzalutamide en een androgeendeprivatietherapie (ADT) het risico op ontwikkeling van metastasen of overlijden significant met 71% in vergelijking met enkel een ADT.

Carfilzomib vs. bortezomib bij relaps of refractair multipel myeloom

Carfilzomib vs. bortezomib bij relaps of refractair multipel myeloom

Een vooraf gespecificeerde analyse van de fase III-studie ENDEAVOR leert dat de totale overleving van patiënten met een relaps van of een refractair multipel myeloom significant beter is met carfilzomib dan met bortezomib. De voordelen van carfilzomib werden teruggevonden in alle subgroepen.